Er du pårørende?

Kort fortalt

  • Her finner du aktuelle kontaktpersoner og nettsider.
  • Her finner du kurs og veiledninger som kan være til god hjelp.
  • Dersom du har krevende omsorgsoppgaver, kan du ha rett til opplæring, avlastning eller omsorgslønn.  

Å oppleve at foreldre eller andre som står deg nær blir syke er vanskelig. Ofte kan det bety at barn og unge får omsorgsoppgaver som gjør det utfordrende å møte kravene fra skole, og ha tid til å være ung. Kommunen har rutiner for hvordan barn og unge som er pårørende skal ivaretas. Disse rutinene sikrer kontakt med helsesykepleier som kartlegger behov for videre oppfølging.

Har du spørsmål om barn og unge som pårørende?

Ta gjerne kontakt med ressurssenteret for barn og familier på e-post
Telefon: 90 99 17 84 

Tilbud og nyttige lenker 

Trenger du noen å snakke med?

Dersom du har spørsmål eller ønsker å snakke med noen, kan du kontakte kommunens demenskoordinator. Koordinatoren kan hjelpe deg dersom du er bekymret for noen, og/eller ønsker råd og veiledning.

Du kan også sende bekymringsmelding til kommuneoverlegen, eller ringe demenslinjen. (intern lenke til «slik sender du bekymringsmelding til kommuneoverlegen»)

Demenskoordinator Hilde Fryberg Eilertsen
Telefon: 40 03 18 10 

Send en e-post til den nasjonale Demenslinjen eller ring på telefon: 23 12 00 40 

Kurs og veiledning 

Hver høst arrangeres «pårørendeskolen» for pårørende til personer med demens. Kurset inneholder både faglig undervisning og gruppesamtaler. I etterkant av skolen blir det arrangert samtalegrupper en gang i måneden.

«Pårørendeskolen» er for deg som:

  • ønsker informasjon og kunnskap om tilstanden 
  • ønsker råd og tips om hvordan du på best mulig måte kan mestre situasjonen 
  • er voksen pårørende til en person med demenssykdom 
  • ønsker å møte andre pårørende i samme situasjon 

Pårørendeskolen har oppstart første onsdag i oktober.

Sted: Heracleum, Vestregata 15.

Tid: klokka 18:00–20:30. 

Varighet: Hver onsdag i til sammen seks uker. Gi beskjed om du har behov for avlastning til den demenssyke mens kurset pågår.

Pris: Kurset er gratis.

Påmeldingsfrist: 1. oktober. For mer informasjon og påmelding, ta kontakt med demenskoordinator Hilde Fryberg Eilertsen. Telefon: 40 03 18 10 

Nyttige lenker 

 

Trenger du noen å snakke med?

Dersom du opplever, eller mistenker, at noen blir utsatt for vold eller overgrep kan du få hjelp hos Krisesenteret for Tromsø og omegn. Senteret er døgnåpent, og tilbyr blant annet individuelle samtaler og veiledning.

Ta kontakt med krisesenteret på e-post post@tromsokrisesenter.no

Telefon: 77 61 10 60 
Besøk krisesenterets nettside.

Les mer om hva du bør gjøre dersom du blir utsatt for vold og overgrep, eller dersom du vet om noen andre som blir det.

Nyttige lenker 

Trenger du noen å snakke med?

Er du pårørende til en person over 18 år med rusutfordringer eller psykiske helseutfordringer kan du ta kontakt med Losen lavterskelsenter. Senteret tilbyr råd/veiledning og behandlingssamtaler for deg som pårørende. Losen kan også tilby pårørendekurs. Ta kontakt for informasjon om kurstilbud.

Pårørende til personer under 18 år kan også få hjelp fra ressurssenteret for barn og familie.

Kontaktinformasjon 

Losen lavterskelsenter
Telefon: 91 52 76 90 
Send oss en e-post

Ressurssenter for barn og familie
Telefon: 70 99 17 84 
Send oss en e-post

Nyttige lenker  


 

En framtidsfullmakt gir deg muligheten til å bestemme at noen du stoler på kan ta vare på dine interesser den dagen du ikke klarer det selv. Et slikt dokument kan være til god hjelp både for pårørende og den som er rammet av demens, eller annen alvorlig sykdom som gjør at man trenger hjelp.

Les mer om hvordan du kan lage en framtidsfullmakt på nettsiden til Fylkesmannen i Troms og Finnmark.

Dersom du eller noen andre i familien din har omsorg for eldre, funksjonshemmede eller andre pleietrengende kan du søke om ulike avlastningstilbud.

Finn ut mer om tilbudet og hvordan du søker her.

Pårørende til alle pasienter eller pleietrengende har rett til både involvering og støtte. Du kan lese mer om dette på Helsedirektoratets nettsider.

Fant du det du lette etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du lette etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du lette etter, så vi kan bli enda bedre.