Er du pårørende?

Kort fortalt

  • Her finner du aktuelle kontaktpersoner og nettsider.
  • Her finner du kurs og veiledninger som kan være til god hjelp.
  • Dersom du har krevende omsorgsoppgaver, kan du ha rett til opplæring, avlastning eller omsorgslønn.  

Å oppleve at foreldre eller andre som står deg nær blir syke er vanskelig. Ofte kan det bety at barn og unge får omsorgsoppgaver som gjør det utfordrende å møte kravene fra skole, og ha tid til å være ung. Kommunen har rutiner for hvordan barn og unge som er pårørende skal ivaretas. Disse rutinene sikrer kontakt med helsesykepleier som kartlegger behov for videre oppfølging.

Har du spørsmål om barn og unge som pårørende?

Ta gjerne kontakt med ressurssenteret for barn og familier på e-post.
Telefon: 90 99 17 84 

Tilbud og nyttige lenker 

Pip-klubben er et gratis gruppetilbud til barn og familier som opplever stress og belastninger av ulike typer i hverdagen.

Trenger du noen å snakke meed?

Dersom du har spørsmål eller ønsker å snakke med noen, kan du kontakte kommunens demenskoordinator. Koordinatoren kan hjelpe deg dersom du er bekymret for noen, og/eller ønsker råd og veiledning.

Les mer på siden demens.

Trenger du noen å snakke med?

Dersom du opplever, eller mistenker, at noen blir utsatt for vold eller overgrep kan du få hjelp hos Krisesenteret for Tromsø og omegn. Senteret er døgnåpent, og tilbyr blant annet individuelle samtaler og veiledning.

Ta kontakt med krisesenteret på e-post post@tromsokrisesenter.no

Telefon: 77 61 10 60 
Besøk krisesenterets nettside.

Les mer om hva du bør gjøre dersom du blir utsatt for vold og overgrep, eller dersom du vet om noen andre som blir det.

Nyttige lenker 

Trenger du noen å snakke med?

Er du pårørende til en person over 18 år med rusutfordringer eller psykiske helseutfordringer kan du ta kontakt med Losen lavterskelsenter. Senteret tilbyr råd/veiledning og behandlingssamtaler for deg som pårørende. Losen kan også tilby pårørendekurs. Ta kontakt for informasjon om kurstilbud.

Pårørende til personer under 18 år kan kontakte ressurssenteret for barn og familie for informasjon om hvilket tilbud som finnes for dem.

Nyttige lenker  

Dersom du eller noen andre i familien din har omsorg for eldre, funksjonshemmede eller andre pleietrengende kan du søke om ulike avlastningstilbud.

Finn ut mer om tilbudet og hvordan du søker her.

Pårørende til alle pasienter eller pleietrengende har rett til både involvering og støtte.
Du kan lese mer om dette på Helsedirektoratets nettsider.