Utviklingsprosjekter

På denne siden finner du informasjon om et utvalg av planlagte, pågående og nylig fullførte bygge- og utviklingsprosjekter, anleggsarbeid eller områdesatsinger i regi av Tromsø kommune. 

Siden gir ikke en komplett oversikt over alt arbeidet vi gjør, men er ment å gi et innblikk i noe av det arbeidet vi vet innbyggerne i kommunen er mest interessert i å vite mer om.