Hopp til hovedinnhold
Forhåpningen trykkbasseng dekket av gatekunst_1

Veggkunst på Forhåpningen trykkbasseng

Sammendrag

Trykkbassenget på toppen av Tromsøya har fått et nytt strøk maling i tråd med vanlig vedlikehold. Nå har vi hentet inn grafittikunstnere til å designe veggkunst med vann som tema.

Vi tar vare på våre bygg. En del av vedlikeholdet handler om å gi byggene et nytt strøk maling. I august 2023 slipte vi ned ytterveggen og malte Forhåpningen trykkbasseng i lyseblått.

Bygget blir brukt som vegg for taggere og grafittikunstnere som maler på trykkbassenget uten tillatelse. Dette gjøres gjerne om natta og resultatet er av varierende kvalitet. Bygget ble tagget på allerede første helga etter at vi hadde malt et nytt strøk, men det har vi nå malt over.

For å unngå tagging av lav kvalitet, har vi gjennom kommunens kunstrådgiver gitt lokale grafittikunstnere i oppdrag å lage veggkunst på trykkbassenget. Arbeidet ble utført av grafittigruppa «The Arctic Writers», som i juni deltok i arbeidet på veggene i Søndre Tollbodgate, mest kjent for det store portrettet av Roald Amundsen. 

Kunstnerne har valgt å legge den årlige «The Arctic Writers Grafitti Jam» til siste uka i september og ta i bruk vårt bygg.

Vi forventer at den indre justisen i grafittimiljøet, vil sørge for at kunsten får stå i fred uten at andre maler over.

Kunstnerne har delt trykkbassenget inn i to seksjoner:

  • Seksjon A: Fronten mot vei er et bestillingsverk fra kommunen hvor tema er levering av drikkevann til byens innbyggere. Tre kunstnere bosatt i Tromsø maler dør og område 12-15 meter ut på hver side av døra. Vi vil gjerne at byens innbyggere skal lære mer om hva bygget inneholder og hvorfor det står der.
  • Seksjon B: resten av bygget skal males av ti kunstnere med lokal tilhørighet og tilknytning til nordområdet. Temaet er åpent og kunstnerne samarbeider for å lage en sammenhengende produksjon med farger som passer til seksjon A.
Viser inndeling av høydebasseng i to ulike seksjoner for veggkunst.
Her ser du den planlagte inndelingen av veggen på trykkbassenget.

Her kan du se resultatet

Bak veggen i Forhåpningen trykkbasseng ligger 4,5 millioner liter renset drikkevann. Men hvor kommer vannet fra?

Nedbøren fra fjellene rundt Tromsø demmes opp i store magasiner på Kvaløya og Ringvassøya. Disse vannkildene forsyner byområdet i Tromsø. Før vannet sendes ut i rørnettet, behandles det i egne vannbehandlingsanlegg lokalisert i Simavika, overfor Slettaelva og på Varden helt nord på Tromsøya.

Illustrasjon vannmagasin
Byvannverket forsyner innbyggere på Kvaløysletta, Tromsøya og fastlandet fra våre kilder på Ringvassøya og på Kvaløya.

Trykkbassengene fungerer som store lagertanker som utjevner variasjoner i forbruket gjennom døgnet. De er også en lokal vannreserve i tilfelle brudd på hovedledningene eller ved behov for slokkevann i tilfelle brann. På Tromsøya er det fire trykkbasseng i drift, mens det på fastlandet ligger ett i Kroken. På Kvaløya fungerer vannmagasinet som trykkbasseng.

Les mer om drikkevann her.

Tromsø kommunes seksjon for vann og avløp kalles ofte «de skjulte tjenester», fordi infrastrukturen i stor grad ligger under bakken. Vi har imidlertid også en del bygg over bakken, blant annet renseanlegg, vannbehandlingsanlegg og trykkbasseng. Vi ønsker å bruke noen av disse byggene til å skape oppmerksomhet rundt byggets funksjon og derigjennom si noe om arbeidet vi gjør. 

Vi er avhengig av at både politikere og abonnenter forstår betydningen av vårt arbeid. For å oppnå dette er det viktig å skape oppmerksomhet rundt det vi gjør. Én måte å gjøre dette på er å bruke kunst. Kunst kan være en effektiv måte å kommunisere budskap og skape engasjement. Et godt utført kunstverk kan fange oppmerksomheten til folk, og kan være viktig for å øke bevisstheten om vårt arbeid hos politikere og kommunens innbyggere.

Våre tjenester kan være komplekse og tekniske, og det kan være utfordrende å forklare dem i enkle ord. Kunstverkene på våre bygninger fungerer som en visuell påminnelse om vårt oppdrag. 

Veggkunstprosjektet hadde oppstart mandag 25. september 2023, og skulle være ferdig søndag 1. oktober.

På grunn av mye regnvær, ble kunstnerne forsinket og gjorde seg ferdige først 10. oktober.

Ta kontakt med: 

Kommunikasjonsrådgiver Frank Lande (seksjon for vann og avløp) på telefon 48 47 83 87 eller e-post.