Hopp til hovedinnhold
To arbeidere står ved drikkevannskilde.

Oppgradering av dam på Nedre Svarthammervatn

Sammendrag

Dammen ved Nedre Svarthammervatn på Kvaløya skal oppgraderes. Bakgrunnen for arbeidet er Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg, også kjent sånn damsikkerhetsforskriften, som trådte i kraft 1. januar 2010.
Vi har identifisert flere tiltak som må innfris for å oppfylle bestemmelsene i forskriften. Høsten 2022 startet vi arbeidet med å kartlegge nærmere hva som må gjøres.

I filmen kan du se oppstart av gravemaskinarbeid på dam Nedre Svarthammervatn, og prøveborring på betongdammen ved Amundvatn. Opptakene ble gjort i midten av september 2023.

Dammen ved Nedre Svarthammervatn ble bygget av Tromsø vannverk rundt 1950. Den ligger på 381 meters høyde på Kvaløya. Vannet er drikkevannskilde for Kvaløya og deler av Tromsøya. Vann herfra føres i ledning ned til vannbehandlingsanlegget øverst på Slettelva. 

Inntaksdammen i Slettaelva erstattet Prestvannet som vannkilde i 1922, mens Amundvatnet, Mellomvatnet og Øvre Svarthammervatn på Kvaløya ble tatt i bruk i 1956.

I Simavika på Ringvassøya ble vannkilden Damvatnet tatt i bruk i 1970. Senere flyttet vi oss lengre opp på fjellet på Ringvassøya og fra 2010 har Øvre Langvatn vært hovedvannkilde til bynære strøk i Tromsø.

Les mer om vår vannforsyning her.

Illustrasjon vannmagasin
På kartet ser du de tre drikkevannskildene på Kvaløya og de to kildene på Ringvassøya.
De blå sirklene markerer plasseringen av våre tre vannbehandlingsanlegg som renser vannet.

Det er identifisert flere tiltak som må gjøres med dammen på Nedre Svarthammervatn, for at denne skal møte krav stilt i Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg, også kjent sånn damsikkerhetsforskriften, som trådte i kraft 1. januar 2010. 

Vi er nå i gang med et prosjekt som skal kartlegge hva som må gjøres. Deretter skal tiltakene gjennomføres for å få dammen i god nok stand. 

Som eier av vannverksdammer, faller kommunens seksjon for vann og avløp inn under damsikkerhetsforskriften som trådte i kraft 1. januar 2010. 

Det gjelder tre dammer på Kvaløya (Amundvatnet, Mellomvatnet og Slettaelva), og to dammer på Ringvassøya (Øvre Langvatnet og Damvatnet). 

Kart viser plassering av tre drikkevannskilder og et vannbehandlingsanlegg på Kvaløya.
I kartet kan du se plasseringen av de tre drikkevannskildene, og vannbehandlingsanlegget.

Vi har nå gjennomført en revurdering av disse vannverksdammene etter damsikkerhetsforskriftens bestemmelser. 

Det er identifisert flere ulike tiltak som må gjennomføres for å oppfylle disse bestemmelsene.

Vi legger til grunn at vannverksdammene skal tilfredsstille damsikkerhetsforskriftens bestemmelser innen utgangen av handlingsplanperioden 2021-2032. 

Ta kontakt med prosjektleder Anna Stina Mjaaland på e-post eller telefon 47 23 23 82.