Hopp til hovedinnhold

Sammendrag

Vi har startet vi arbeidet med å oppgradere dammen på Damvatnet i Simavika på Ringvassøya. Bakgrunnen er Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg, også kjent sånn damsikkerhetsforskriften.

Dammen på Damvatnet ble bygget i 1913. Den ble laget for å demme opp magasinvann til kraftverket i Simavika, som forsynte Tromsø med strøm. Elektrisiteten fra Ringvassøya var veldig viktig for både gamle og nye virksomheter tidlig på 1900-tallet. 

I april 1940 ble kraftstasjonen i Simavika angrepet av tyske bombefly. Det ble store skader på maskinbygningen, men etter noen måneder kunne kraftproduksjonen gjenopptas. 

Dammen har i senere tid blitt forsterket og rehabilitert, sist i 2015. 

Det ble levert strøm fra Simavika helt fram til 1972, da stasjonen ble nedlagt. Siden da har dammen bidratt til byens vannforsyning. Det er god kildekapasitet her, og selv om Damvatnet ikke er hovedkilden til drikkevann for Tromsøs innbyggere så kan den tas i bruk ved behov. 

I 2015 bygget vi et nytt minikraftverk rett ved siden av det gamle. Vi produserer fortsatt strøm med vannkraft fra vannets fall gjennom ledningen fra Damvatnet og ned til fjæra. Her produseres det strøm tilsvarende årsforbruket til cirka 250 boliger.

Det er identifisert flere tiltak som må gjøres med dammen på Damvatnet, for at denne skal møte kravene i damsikkerhetsforskriften (Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg). 

Vi er nå i gang med et prosjekt som skal kartlegge hva som må gjøres. Deretter skal tiltakene gjennomføres for å få dammen i god nok stand. 

Vi skal også vedlikeholde betongfundamentene som støtter ledningen som går fra Damvatnet og ned til minikraftverket i Simavika.

Som eier av vannverksdammer, faller Tromsø kommunes seksjon for vann og avløp inn under damsikkerhetsforskriften. 

Det gjelder tre dammer på Kvaløya (Amundvatnet, Mellomvatnet og Slettaelva), og to dammer på Ringvassøya (Øvre Langvatnet og Damvatnet). 

Vi har nå gjennomført en revurdering av disse vannverksdammene etter damsikkerhetsforskriftens bestemmelser. Det er identifisert flere ulike tiltak som må gjennomføres for å oppfylle disse kravene. 

Arbeidet med disse tre dammene skal gjennomføres i løpet av vår gjeldende handlingsplan «Kommunedelplan for vann og avløp 2021-2032». 

Vi legger til grunn at vannverksdammene skal tilfredsstille damsikkerhetsforskriftens bestemmelser innen utgangen av handlingsplanperioden 2021-2032. 

Ta kontakt med prosjektleder Anna Stina Mjaaland på e-post eller telefon 47 23 23 82.