Hopp til hovedinnhold

Sammendrag

Dammen ved Amundvatnet på Kvaløya skal oppgraderes. Bakgrunnen for arbeidet er Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg, også kjent som damsikkerhetsforskriften, som trådte i kraft 1. januar 2010.
Vi har identifisert flere tiltak som må innfris for å oppfylle bestemmelsene i forskriften. Høsten 2022 startet vi arbeidet med å kartlegge nærmere hva som må gjøres.

Se film om arbeidet:

Dam Amundvatn er en platedam i betong bygget av Tromsø vannverk rundt 1950. Vannet ligger på 454 meters høyde på Kvaløya. Amundvantnet er drikkevannskilde for Kvaløya og deler av Tromsøya. Vann fra Amundvatn føres via nedgravd rørledning til Mellomvatnet på 381 meters høyde, og derfra går vannet i ledning ned til vannbehandlingsanlegget øverst på Slettelva. 

Inntaksdammen i Slettaelva erstattet Prestvannet som vannkilde i 1922, mens Amundvatnet, Mellomvatnet og Øvre Svarthammervatn på Kvaløya ble tatt i bruk i 1956. Simavika med vannkilden Damvatnet ble tatt i bruk i 1970 for deretter å bli erstattet av Øvre Langvatn som hovedvannkilde i 2010. 

Les mer om vår vannforsyning her.

Det er identifisert flere tiltak som må gjøres med dammen på Amundvatnet, for at denne skal møte krav stilt i Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg, også kjent sånn damsikkerhetsforskriften, som trådte i kraft 1. januar 2010. 

Vi er nå i gang med et prosjekt som skal kartlegge hva som må gjøres. Deretter skal tiltakene gjennomføres for å få dammen i god nok stand. 

Som eier av vannverksdammer, faller kommunens seksjon for vann og avløp inn under damsikkerhetsforskriften som trådte i kraft 1. januar 2010. 

Det gjelder tre dammer på Kvaløya (Amundvatnet, Mellomvatnet og Slettaelva), og to dammer på Ringvassøya (Øvre Langvatnet og Damvatnet). 

Vi har nå gjennomført en revurdering av disse vannverksdammene etter damsikkerhetsforskriftens bestemmelser. 

Det er identifisert flere ulike tiltak som må gjennomføres for å oppfylle disse bestemmelsene. Vannverksdammen til Amundvatnet har det klart største investeringsbehovet. 

Vi legger til grunn at vannverksdammene skal tilfredsstille damsikkerhetsforskriftens bestemmelser innen utgangen av handlingsplanperioden 2021-2032. 

Vi legger til grunn at vannverksdammene skal tilfredsstille damsikkerhetsforskriftens bestemmelser innen utgangen av handlingsplanperioden 2021-2032. 

Ta kontakt med prosjektleder Anna Stina Mjaaland på e-post eller telefon 47 23 23 82.

  • Nederst i bildet ser vi Amundvatnet, og i bakgrunnen har vi Ringvassøya til venstre, fastlandet til høyre og Reinøya helt bakerst i midten.

  • Amundvatnet er én av tre kilder som forsyner Kvaløysletta og deler av Tromsøya med drikkevann.

  • Fra Amundvatnet føres drikkevannet videre nedover til Mellomvannet og derfra til vannbehandlingsanlegget på Slettaelva.

  • Vi bruker drone for å samle datapunkter fra Amundvatnet og dammen i front. Innmålingene brukes deretter til å beslutte hvilke tiltak som skal gjøres.

  • I Tromsø har vi to uavhengige drikkevannskilder. Den ene ligger i Simavika på Ringvassøya og den andre ligger her på Kvaløya.