Hopp til hovedinnhold
Kart som viser gravetrasé i Tomasjordvegen

Ny vannledning i Tomasjordvegen

Sammendrag

Vi skal legge ny vannledning fra Stjernevegen og 140 meter sørover i Tomasjordvegen. Slik kobler vi sammen to trykksoner og lager en ny trykksone med bedre vannkapasitet. I tillegg skal vi utbedre en overvannsledning i området. Prosjektet vil gi bedre kapasitet for slokkevann i området.

I juni 2023 pågår det arbeidet med å kartlegge grunnforholdene og eksisterende infrastruktur i forbindelse med prosjektet. Denne kartleggingen danner grunnlaget for videre prosjektering. 

Fordi infrastrukturen videre sørover i Tomasjordvegen har stort behov for oppgradering, vil det prosjekteres nytt ledningsnett, ny vei og nye gatelys for strekningen fra Stjernevegen og sørover til omtrent Tomasjordvegen 29.  

Nøyaktig hva som skal gjennomføres, vil bli besluttet etter prosjekteringsarbeidet er ferdig. 

Når vi skal legge ned ny vannledning, må vi grave opp veien. Mens anleggsarbeidet pågår vil veien bli stengt. Vi må også stenge vanntilførselen en kort periode mens vi kobler om fra det gamle til det nye systemet. Dette vil skjer etter at den nye vannledningen er lagt ned i bakken og er klar til å tas i bruk. 

Kart som viser gravetrasé i Tomasjordvegen
Den blå streken viser hvor vi skal legge ned ny vannledning.

I tillegg til å legge ned ny vannledning, skal vi renovere en firkantkum i Stjernevegen. 

Vi skal også utbedre eller erstatte en overvannsledning som er i dårlig stand. 

Tromsø kommune planlegger å bygge nye kommunale boliger i Tomasjordvegen. Området har ikke tilstrekkelig kapasitet til å levere slokkevann til de nye boligene.

Institusjonsbygg i området (skoler og barnehager) krever en vannkapasitet på 50 liter per sekund. For å sikre bedre kapasitet vil vi legge ned større vannledninger, og lage en ny trykksone for å øke vannmengden som kommer inn i området. 

I juni 2023 kan det bli graving i området for å undersøke tilstand på en overvannsledning som ligger i området nå. 

Arbeidet med å grave opp veien og legge ned ny vannledning har planlagt oppstart i Arbeidet med å grave opp veien for å legge ned ny vannledning og utbedre overvannsledning, er planlagt utført innen sommeren 2024. Nærmere informasjon kommer. 

Mens anleggsarbeidet pågår, vil veier og parkeringsplasser i perioder bli helt eller delvis stengt. Bussen vil måtte finne ei ny rute mens vi graver. 

Én natt i løpet av prosjektet vil vi måtte stenge vannet mens vi kobler om fra det gamle systemet til den nye vannledningen. 

Det vil i korte perioder bli nødvendig med midlertidig vanntilførsel til boliger, da det vanlige ledningsnettet må stanses. 

Ta kontakt med: 

  • Prosjektleder Anna Stina Mjaaland (seksjon for vann og avløp) på telefon 47 23 23 82 eller e-post
  • Kommunikasjonsrådgiver Frank Lande (seksjon for vann og avløp) på telefon 48 47 83 87 eller e-post