Slik tar du vare på rørene dine

Kort fortalt

 • Fett i sluk og søppel i do skader både dine og de kommunale avløpsrørene. Det gir store utgifter som dekkes gjennom vann- og avløpsgebyret.
 • Når det er mye overvann (nedbør og snøsmelting), går noe avløpsvann urenset ut i sjøen. Slik havner plast og annet søppel i havet.

Fett og søppel skal ikke i avløpet 

Du har selv ansvar for de private stikkledningene som går fra din bolig og til de kommunale ledningene. Stikkledninger er vannrør, avløpsrør og overvannsrør. 

Les mer om hva som er ditt ansvar her. 

Hvis du kaster søppel og fett i do eller i vasken, risikerer du at rørene i huset ditt går tett. Det kan gi tilbakeslag i kjelleren din i form av kloakk. I tillegg tiltrekkes rotter av fett og matrester i rørene. 

Det du kaster i do, kan også skade de kommunale ledningene. Alle slike skader må utbedres, og regningen betales med inntekter fra vann- og avløpsgebyret. Hvis det blir mange skader, blir gebyret høyere. Derfor er det i alles interesse å behandle rørsystemene godt, slik at det blir mindre behov for utbedringer og vedlikehold. 

Hva kan jeg kaste i do? 

Svar: toalettpapir. 

Det finnes mange lister over ting som ikke skal kastes i do, men det korte svaret er at du ikke skal kaste noen ting i do bortsett fra toalettpapir. 

Her er ei liste over de vanligste tingene folk kaster i do, men som ikke skal være der: 

 • matrester 
 • q-tips 
 • snus 
 • våtservietter  
 • hår 
 • kontaktlinser 
 • bind 
 • tamponger 
 • fiberkluter 
 • kondomer 
 • emballasje 
 • plastfolie 
 • sigarettsneiper 
 • plastbiter 

Plast kan havne i havet 

Vi har noen mekanismer på våre renseanlegg for å sile ut større biter fra søppel som kommer i avløpsrør til anleggene våre. Denne søpla må bli hentet og kjørt bort. Dette gjør vi ikke selv og må dermed betale noen andre for å gjøre det. Regningen sendes videre til innbyggerne i kommunen gjennom vann- og avløpsgebyret.

Når det er mye nedbør eller snøsmelting, har vi ikke kapasitet til å rense alt vannet som kommer til våre renseanlegg. Da går mye av vannet i overløp, altså urenset ut i sjøen. Plast og annet søppel som kastes i do, kan da havne i havet.

Ikke tøm fett i sluken 

Matrester skal ikke kastes i do, men heller ikke i sluken på kjøkkenet. Fett fra stekt mat og olje, kan tette avløpsrørene dine. Dette kan gi tilbakeslag og kloakk i kjelleren. 

Her er noen tips til hvordan du unngår å få fett i rørene dine: 

 • Fjern fett fra stekepannen med tørkepapir før du skyller og vasker panna.  
 • Fett som ikke stivner, kan du samle i tett emballasje, for eksempel en melkekartong. Teip igjen kartongen og kast den i restavfallet.  
 • Ikke hell ut oljen fra glass og bokser med fetaost, oliven eller lignende i vasken.  
 • Flytende matrester som supper og gryteretter skal ikke i avløpet. Hell restene over i en melkekartong, teip igjen og kast kartongen i restavfallet.