Når må du søke om vann, avløp- og overvannstiltak?

Kort fortalt

  • Alle boliger og virksomheter skal tilknyttes det offentlige vann- og avløpsanlegget.  
  • Tilknytning skal utføres av godkjente fagfolk og du må sende inn en søknad til kommunen for å få tilknytningen godkjent.  
  • Hvis du deler stikkledning med andre, må du ha med samtykke fra dem i søknaden din.  

Skal du etablere brakkerigg? Da trenger du ikke å sende VA-søknad. Du må likevel levere VA-melding. Se punkt om vedlegg nedenfor. Husk søknad om vannmåler.

Hvis du trenger søknadsskjema, kan du sende oss en e-post.

Er du i tvil om en søknad er nødvendig? Ta kontakt med kundeservice på telefon 77 79 00 00, eller send oss en e-post.

Ved endring av rør og ledninger skal ny trasé tegnes inn i kartet, sammen med installasjonene som finnes allerede. Dette legges ved i søknaden.  Kart over ledninger og rør finner du på kommunekart. Der vil du også finne informasjon om hva som må være med på kartet.   
 
I tillegg til søknaden skal godkjente fagfolk levere VA-melding. Det er en skriftlig beskjed om at arbeidet settes i gang, hva som skal skje og hvem som skal gjøre jobben.   

VA-ferdigmelding leveres inn av fagfolkene etter arbeidet er ferdig. Den skal inneholde tegninger og dokumentasjon på det som er gjort. På den måten holder vi kartverket oppdatert. Husk å be om en kopi av ferdigmeldingen når de sender den inn.