Gebyr for vann og avløp

Kort fortalt

  • Vann- og avløpsgebyret går til vedlikehold, drift og investeringer i kommunens vann- og avløpssystemer.
  • Se animasjonsfilm nedenfor som forklarer hva gebyret brukes til.
  • Priser på VA-tjenestene finner du her.

Vann- og avløpsgebyret betaler du to ganger i året. Faktura sendes ut med forfall 1. april og 1. oktober, senest 14 dager før forfall.

I Tromsø kan beboerne i en standardbolig (120 kvadratmeter) bruke så mye vann de vil, og slippe det ut igjen for 7 kroner per dag (2021-tall).

Du betaler vann- og avløpsgebyr to ganger i året, men hva brukes disse pengene til? Se filmen under og få svaret på ett minutt!

Gebyrinntektene til vann og avløp er underlagt strenge føringer av selvkostforskriften, forurensningsforskriften og forurensningsloven.  

Forurensningslovens § 16-1 slår fast at gebyrinntektene ikke skal overstige kommunens «nødvendige kostnader» på vann- og avløpssektoren. Dette betyr at alle gebyrinntekter kun kan benyttes til å finansiere produksjon av vann- og avløpstjenester.

Send e-post til kundeservice
Telefon: 91 69 12 10 

Åpningstider:

  • Fra klokken 08:00 til 15:45 i perioden 15. september–14. mai  
  • Fra klokken 08:00 til 15:00 i perioden 15. mai–14. september

Besøksadresse:
Skippergata 35/39

Postadresse:
Postboks 2513, 9272 Tromsø