Gebyr for vann og avløp

Kort fortalt

Vann- og avløpsgebyret er inkludert i faktura for kommunale avgifter, som alle boligeiere betaler fire ganger i året.

Årsgebyret for henholdsvis vann- og avløpstjenester betales av alle abonnenter og beregnes på bakgrunn av stipulert eller målt forbruk.

Næringseiendommer og offentlige virksomheter skal betale årsgebyr basert på faktisk (målt) vannforbruk og pris per m3. Forbruket måles med installert vannmåler. 

Øvrige abonnenter betaler enten etter faktisk vannforbruk (målt med vannmåler), eller etter stipulert forbruk basert på boligens størrelse. Privatpersoner kan også installere vannmåler og betale for faktisk forbruk, men det er ikke sikkert at det lønner seg. Les mer om denne muligheten her.

Fritids-/hytteabonnenter betaler enten etter faktisk (målt) vannforbruk eller som en andel av stipulert forbruk basert på beregning av bruksareal (BRA), samt pris per m3.

Se prisoversikt her.

Vann- og avløpsgebyret betaler du fire ganger i året på faktura for alle kommunale avgifter og eiendomsskatt. Faktura sendes ut med forfall 1. mars, 1. juni, 1. september og 1. desember.

Gebyrinntektene til vann og avløp er underlagt strenge føringer av selvkostforskriften, forurensningsforskriften og forurensningsloven. Forurensningslovens § 16-1 slår fast at gebyrinntektene ikke skal overstige kommunens «nødvendige kostnader» på vann- og avløpssektoren. Dette betyr at alle gebyrinntekter kun kan benyttes til å finansiere produksjon av vann- og avløpstjenester.

Så hva brukes gebyrinntektene til?

Vi har bygget opp flere dammer i fjellene rundt byområdet for å sikre rikelig tilgang til drikkevann. Vannet fraktes til kildene til ett av våre vannbehandlingsanlegg. Her renses vannet for virus, bakterier og andre mikroorganismer. Drikkeklart vann kommer til deg via det kommunale ledningsnettet. Vi overvåker vannet hele veien, så du trygt kan åpne krana og tappe ut rent vann. Når du har brukt vannet, renner det ut i avløpsledninger. Via pumpestasjoner kommer det fram til renseanlegget. Her renses avløpsvannet før det slippes ut i havet. Fakturaen dekker drift og vedlikehold, samt fornyelse og utvikling av denne livsviktige infrastrukturen.

I denne filmen kan du se hva gebyrinntektene brukes til:

Send e-post til kundeservice
Telefon: 91 69 12 10 

Åpningstider:

  • Fra klokken 08:00 til 15:45 i perioden 15. september–14. mai  
  • Fra klokken 08:00 til 15:00 i perioden 15. mai–14. september

Besøksadresse:
Skippergata 35/39

Postadresse:
Postboks 2513, 9272 Tromsø