Planer, utbyggingsavtaler og andre saker til høring og offentlig ettersyn

Kort fortalt

  • Her finner du planer, utbyggingsavtaler og andre saker som er ute på høring og til offentlig ettersyn.
  • Vi informerer berørte parter via brev. I tillegg legger vi ut plandokumentene i foajeen på rådhuset.
  • Med mindre annet oppgis, sendes høringsinnspill til postmottak@tromso.kommune.no.

I henhold til plan- og bygningslovens kapittel 17 kunngjøres oppstart av forhandlinger mellom Tromsø kommune ved seksjon for eiendom og utbygger W.H Eiendom AS om utbyggingsavtale i tilknytning til plan ID 1856 «Detaljregulering Eidhaugen», vedtatt av kommunestyret 29.04.2020. Se planbeskrivelse og kart i vår innsynsløsning.

Utbyggingsavtalen skal blant annet beskrive ansvaret for opparbeiding og finansiering av offentlig infrastruktur (vei, vann og avløp, friområder) som arealplanen forutsetter opparbeidet ved utbygging av området.

Innspill til forhandlingene kan sendes til postmottak@tromso.kommune eller per brev til:

Tromsø kommune
Seksjon for eiendom
Postboks 6900
9299 Tromsø

Vennligst henvis til sak 23/11658.

Opplysninger om grunnlaget for forhandlinger kan fås fra W.H Eiendom AS v/William Hansen, på e-post william@blaamannbygg.no eller telefon 99 27 89 07.

I henhold til plan- og bygningslovens kapittel 17 kunngjøres oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale i tilknytning til reguleringsplan 1904, planid 5404-1904, detaljregulering Steinerskolen.

Utbyggingsavtalen skal blant annet beskrive ansvaret for opparbeiding og finansiering av offentlig infrastruktur (vei, vann og avløp, friområder) som arealplanen forutsetter opparbeidet ved utbygging av området.

Se plankart og planbeskrivelse i vedlegg til behandling av utvalgssak 0071/23 i vår innsynsportal.

Illustrasjonsbilde over området.

Synspunkter eller faktiske opplysninger som kan komme til nytte i forhandlingene om utbyggingsavtale kan sendes til postmottak@tromso.kommune eller per brev til:

Tromsø kommune
Seksjon for eiendom
Postboks 6900
9299 Tromsø

Henvis til sak 22/17004.

Opplysninger om grunnlaget for forhandlinger kan fås fra prosjektleder Frank Dale på e-post frank@nnbk.no eller telefon 92 25 54 55.

I henhold til plan- og bygningslovens kapittel 17 kunngjøres oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale i tilknytning til utbygging på Ringvegen 770.

Utbyggingsavtalen skal blant annet beskrive ansvaret for opparbeiding og finansiering av offentlig infrastruktur (vann, avløp og overvann) som arealplanen forutsetter opparbeidet ved utbygging av området.

Synspunkter eller faktiske opplysninger som kan komme til nytte i forhandlingene om utbyggingsavtale kan sendes til postmottak@tromso.kommune eller per brev til:

Tromsø kommune
Seksjon for eiendom
Postboks 6900
9299 Tromsø.

Henvis til sak 23/05981.

Opplysninger om grunnlaget for forhandlinger fås fra Coop Norge Tromsø Eiendom AS hos roald.nilsen@coop.no.

Når vi har et forslag ute på høring, vil det si at kommunen ønsker å «høre» hva berørte parter har å si om planforslaget vi jobber med.

Offentlig ettersyn betyr at vi gjør planforslaget tilgjengelig for alle. I begge tilfeller kan alle som ønsker det komme med merknader. Det står i hvert tilfelle hvor man skal sende merknader.

Vi informerer berørte parter via brev og annonserer planforslaget i minst en avis. I tillegg legger vi ut plandokumentene i foajeen på rådhuset.