Tilbud til studenter

Kort fortalt

  • I seksjon for vann og avløp har du som er ingeniørstudent muligheter for å skrive bacheloroppgave, søke sommerjobb og jobbe deltid med arbeidsoppgaver knyttet til ditt fag.

Vi gjør mye for å vekke interessen for vårt fagfelt hos studenter som i framtiden kan komme til å jobbe hos oss. Hvert år lager vi bacheloroppgaver som gir studenter mulighet til å skrive om en reell utfordring vi har. Vi tilbyr også sommer- og deltidsjobber.

I tillegg tar vi imot besøk fra studenter og gir en omvisning på våre anlegg. Her kan du se en film fra da andreårsstudenter fra Universitetet i Tromsø, på linjene automasjon, VVS-ingeniør og prosessteknologi, var på befaring i april 2023.

I denne filmen blir UiT-studenter vist rundt på vannbehandlingsanlegget i Simavika på
Ringvassøya, høydebassenget nord på Tromsøya og til slutt renseanlegget på Tomasjorda.

Hvert år lager vi en håndfull bacheloroppgaver som ingeniørstudenter i Norge kan søke om å skrive for Tromsø kommunes seksjon for vann og avløp. Studenter som skal skrive oppgave hos oss, må få den godkjent på sitt studiested.

Oppgavene er høyst relevant for dagens utfordringer i vann- og avløpsbransjen. Vi har et stort spenn i tema og framgangsmåte i oppgaven. Tidligere har vi fått gjort studier på blant annet mengder fremmedvann fra private eiendommer, prosjektering av overtakelse av privat vannverk og hensiktsmessig grad av separering i tettbebygde strøk.

Nye oppgaver blir lyst ut tidlig hver høst og har søknadsfrist 28. oktober.

I 2022 hadde vi følgende oppgaver som studenter kunne søke på:

  • Vanntap i ledningsnett (last ned)
  • Vannkvalitet og vannbehandling (last ned)
  • Utfordringer med separering av avløp (last ned)
  • Slam og fett som ressurs (last ned)
  • Overvannshåndtering i Prestvannbekken (last ned)
  • Effektivisering av renseprosess for avløp (last ned)

Søknadsfrist: 28. oktober.

Vil du vite mer? Send e-post til oss for å starte søknadsprosessen.

Hvert år lyser vi uten håndfull sommerjobbstillinger i Tromsø for ingeniørstudenter.

Her jobber du i team med andre ingeniørstudenter. Dere vil planlegge og utføre arbeidet som skal gjøres. For eksempel vil det være landmåling, dokumentasjon, tilsyn, kontroll og arbeid med kartdatabasen.

Vi som arbeidsgiver lar dere bli kjent med organisasjonen, det holdes foredrag og studentene tas med på befaring på anleggene vi drifter. Det er viktig for oss at dere skal bli godt kjent med arbeidsplassen og utfordringer i bransjen.

Her kan du se en film om 2023-sommervikarene som får opplæring i GPS-registrering:

Flere studenter som har hatt sommerjobb hos oss tidligere, har etter studiene fått fast stilling her.

Vi utlyser sommerjobbene først kvartal hvert år.

Alle stillinger for sommeren 2023 er nå besatt.

Ingeniørstudenter som har hatt sommerjobb hos oss, kan få mulighet til å fortsette i en deltidsstilling ved siden av studiene.

Vi er veldig fleksible med tanke på å kombinere studier og jobb hos oss. Dere får kontorplass hos oss i Tromsø sentrum, og den faglige oppfølgingen dere trenger for å utføre arbeidet.

Send e-post til oss.
Telefon: 91 69 12 10