Tilbud til studenter

Kort fortalt

  • I seksjon for vann og avløp har du som er ingeniørstudent muligheter for å skrive bacheloroppgave, søke sommerjobb og jobbe deltid med arbeidsoppgaver knyttet til ditt fag.

Vi vil at studenter innenfor vårt fagfelt skal vite hvilke karrieremuligheter de har hos oss. Derfor lager vi bacheloroppgaver som gir studenter mulighet til å skrive om reelle utfordringer vi jobber med i Tromsø kommune. Vi tilbyr også sommer- og deltidsjobber.

I tillegg tar vi imot besøk fra studenter og gir omvisninger på våre anlegg. Her kan du se en film fra da andreårsstudenter fra Universitetet i Tromsø, på linjene automasjon, VVS-ingeniør og prosessteknologi, var på befaring i april 2023.

I denne filmen blir UiT-studenter vist rundt på vannbehandlingsanlegget i Simavika på
Ringvassøya, høydebassenget nord på Tromsøya og til slutt renseanlegget på Tomasjorda.

Abhi Malla Moen er fra Tromsø. Han studerte byggingeniør ved Universitetet i Tromsø i Narvik. Moen tok vann- og avløpsfag i bachelorgraden sin.

Portrett av ingeniør Abhi Malla Moen
Abhi Malla Moen er ingeniør og jobber på avdeling for Plan og utvikling.
Der planlegger han prosjekter som seksjon for vann og avløp skal utføre.

Mens han studerte tok han sommerjobb i seksjon for vann og avløp hvert år.

Vi har også ledige sommerjobber i 2024. Se utlysning her.

I tillegg jobbet han i deltidsstilling ved siden av studiet. Da han var ferdig utdannet, søkte han jobb og ble fast ansatt.

  • Det som er fordelen med å jobbe i kommunen, er at du får bred erfaring og en bratt læringskurve, sier Moen.

Vannbransjen er lite synlig for folk, siden nesten all infrastruktur ligger under bakken. Selv om anleggene er nærmest usynlige, er det et stort og interessant fagfelt.

  • Folk er gjerne ikke klar over at gjennomsnittspersonen bruker cirka 150 liter vann i døgnet. Dette vannet skal behandles, leveres og renses før det slippes ut igjen i havet. Det er en stor oppgave å holde disse systemene i drift, sier han.
  • Hvilken utdanning må jeg ta for å få din jobb?
  • Det er mange veier som leder hit. Du kan starte på en bachelorgrad i byggingeniør ved NTNU i Trondheim, NMBU på Ås eller ved UiT. Da starter du gjerne på bygg- og anleggslinjen. Senere kan du spesialisere deg i samfunnsteknikk med vann og avløp som fagfelt.

Hvert år lager vi en håndfull bacheloroppgaver som ingeniørstudenter i Norge kan søke om å skrive for Tromsø kommunes seksjon for vann og avløp. Studenter som skal skrive oppgave hos oss, må få den godkjent på sitt studiested.

Oppgavene er høyst relevant for dagens utfordringer i vann- og avløpsbransjen. Vi har et stort spenn i tema og framgangsmåte i oppgaven. Tidligere har vi fått gjort studier på blant annet mengder fremmedvann fra private eiendommer, prosjektering av overtakelse av privat vannverk og hensiktsmessig grad av separering i tettbebygde strøk.

Nye oppgaver blir lyst ut tidlig hver høst og har søknadsfrist 5. november.

I 2023 hadde vi følgende oppgaver som studenter kunne søke på:

Vil du vite mer? Send e-post til oss for å starte søknadsprosessen.

Hvert år lyser vi uten håndfull sommerjobbstillinger i Tromsø for ingeniørstudenter.

Her finner du stillingsutlysningen for sommeren 2024.

Her jobber du i team med andre ingeniørstudenter. Dere vil planlegge og utføre arbeidet som skal gjøres. For eksempel vil det være landmåling, dokumentasjon, tilsyn, kontroll og arbeid med kartdatabasen.

Vi som arbeidsgiver lar dere bli kjent med organisasjonen, det holdes foredrag og studentene tas med på befaring på anleggene vi drifter. Det er viktig for oss at dere skal bli godt kjent med arbeidsplassen og utfordringer i bransjen.

Her kan du se en film om 2023-sommervikarene som får opplæring i GPS-registrering:

Flere studenter som har hatt sommerjobb hos oss tidligere, har etter studiene fått fast stilling her.

Vi utlyser sommerjobbene først kvartal hvert år.

Ingeniørstudenter som har hatt sommerjobb hos oss, kan få mulighet til å fortsette i en deltidsstilling ved siden av studiene.

Vi er veldig fleksible med tanke på å kombinere studier og jobb hos oss. Dere får kontorplass hos oss i Tromsø sentrum, og den faglige oppfølgingen dere trenger for å utføre arbeidet.

Send e-post til oss.
Telefon: 91 69 12 10