Skal du etablere, reparere eller tømme et privat avløpsanlegg?

Kort fortalt

  • Hvis du har eiendom uten tilgang til offentlig avløpsnett, er det ditt ansvar å ordne en egen privat avløpsløsning.  
  • Du som huseier har selv ansvar for at slamavskilleren er i forskriftsmessig stand.
  • Slamavskiller for bolighus blir tømt annethvert år og fritidseiendommer blir tømt hvert fjerde år.  

Eiendommer med innlagt vann som ikke har tilgang til offentlig avløpsnett, må etablere egne private avløpsløsninger. Både etablering og reparasjon må utføres av godkjente fagfolk. Du må søke om utslippstillatelse før du kan starte byggingen.  

Søknadsskjema finner du her (link kommer)

Som huseier er du ansvarlig for at avløpsanlegget – slamavskilleren – er i forskriftsmessig stand. Det betyr at slamavskilleren har riktig størrelse og utforming, og at vannet som slippes ut er tilstrekkelig renset.

Dersom du bor 250 meter eller nærmere en kommunal ledning, skal du ikke ha eget anlegg. Du har da tilknytningsplikt. Det private anlegget skal da fjernes og du må koble deg på det kommunale ledningsnettet.  

Da er du med på å sikre trygt og godt drikkevann, og du øker også verdien på boligen din. Ta kontakt med fagfolk som kan hjelpe deg.  

Vi tømmer slamavskillere for bolighus annethvert år. Slamavskillere for fritidseiendommer tømmes hvert fjerde år. Vi gir deg beskjed på når vi kommer å tømme. Hvis du har behov for ekstra tømming, kan du ta kontakt med Perpetuum Miljø AS.  

Se prisoversikt her.

  • Tømmeluka skal være synlig og låst opp.
  • Du må merke slamavskilleren med gårds- og bruksnummer.  
  • Du trenger ikke fjerne snø.

Spørsmål om tømming:  
Perpetuum Miljø AS  
Telefon: 40 00 29 29 

Spørsmål om Tromsø kommunes rolle og om tekniske forhold:  
Seksjon for vann og avløp 
Telefon: 91 69 12 10

Fant du det du så etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli enda bedre.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.