Drikkevannskvalitet

Kort fortalt

  • I Tromsø har vi gode vannkilder som sikrer oss stabil vanntilførsel og trygt drikkevann.
  • Vi tar prøver av vannet hver uke og det blir grundig analysert for bakterier og kjemikalier.

Vannet vårt er trygt å drikke. Vi tar kontinuerlig prøver av drikkevannet for å sørge for at du får vann med høy kvalitet i springen din.

Hvis det oppstår situasjoner som gjør at vannet ikke skal drikkes, varsler vi deg.

Dersom du selv opplever endringer i farge, lukt eller smak på drikkevannet ditt, vil vi gjerne at du gir oss beskjed.

Vi har gode vannkilder som gir oss stabil vanntilførsel i Tromsø. Simavik vannverk på Ringvassøya og Kvaløya vannverk forsyner Tromsø med vann og kalles derfor byvannverket.

Simavik vannverk bruker Øvre Langvann som hovedkilde og Damvann som reservekilde.

Kvaløya vannverk bruker Mellomvannet (Nedre Svarthammervannet) og Amundvannet som hovedkilder, og Øvre Svarthammervannet som reservekilde.  

Kildene sørger for vann til disse områdene:

  • Kvaløya fra Ersfjord i sør til Sandnessund gravlund i nord
  • fastlandet fra Kaldslettnes i sør til Skjelnan i nord
  • hele Tromsøya

I tillegg har vi vannverk på disse stedene: Balsnes/Vikran, Breivikeidet, Buktelia, Fagernes, i Kattfjord, Kvaløyvågen, Lakselvbukt, Olderbakken, Oldervik, Sjursnes, Skulsfjord, Trondjord og Vengsøya.

Vi oppfordrer de som ferdes ute i naturen til å ta godt vare på drikkevannskildene våre.

Vann kan være hardt eller bløtt. Det sier noe om mengden kalsium og magnesium i vannet. Vannet i Tromsø er i hovedsak i kategorien meget bløtt.

Der vi bruker grunnvann (Trondjord, Vengsøy, Skulsfjord og Fagernes vannverk) har vi litt høyere verdier og vannet der defineres som bløtt.

Hvis du som mottaker av vann fra disse nevnte vannverkene opplever problemer med oppvaskmaskinen eller annet utstyr, bør du følge bruksanvisningen som forklarer hva du skal gjøre for å unngå problemer.

Send e-post til kundeservice
Telefon: 91  69  12  10
Vakttelefon: 97 00 90 10