Støtteordning for bomavgift

Kort fortalt

  • Tromsø kommune vedtok 14. desember 2022 en støtteordning for å utjevne økonomiske konsekvenser ved innføringen av bompenger.
  • Støtteordningen er rettet mot lavinntektsfamilier med barn mellom 1-18 år.
  • Støtteordningen har en maksimal beløpsgrense på kr. 500,- pr måned og maksimalt kr. 6000,- pr år.
  • Husstanden som søkeren tilhører må ha barn mellom 1-18 år (gjelder fra året barnet fyller ett år til og med året barnet fyller 18 år) og privat bil. Barn må tilhøre husstanden og ha folkeregistrert adresse der.
  • Søker må være fakturert fra bompengeselskapet over en tre måneders periode før eventuell støtte kan tre i kraft.
  • Husstanden som søker må ha samlet inntekt lik eller under satsene for redusert foreldrebetaling for barnehage. For tiden utgjør dette kr. 559 167,- (fra 01.08.2022). Husstanden omfatter også samboere og barn over 18 år.
  • Støtte forutsetter at kjøretøyet er registrert på ett av medlemmene i husstanden og at kjøretøyet har autopass-avtale og benytter bombrikke.
  • Det er kun bompasseringer i Tromsø kommune som omfattes av ordningen.
  • Ordningen gjelder kun kjøretøy under 3500 kg
  • Saksbehandling og utbetaling skjer fortløpende etter hvert som søknadene kommer inn.

Hvordan søker jeg?

Søknadsskjema for støtteordning til bompenger vil bli gjort tilgjengelig på denne siden i løpet av januar 2023.

Fant du det du så etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli enda bedre.
Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og personvernerklæringen og avtalevilkår fra Google gjelder.