Salg, servering og skjenking

Kort fortalt

  • Skal du selge alkohol i butikk, servere mat og drikke, eller skjenke alkohol, må du ha bevilling.
  • Skal du selge tobakk, må du registrere deg i Tobakksregisteret.
  • Skal du selge fyrverkeri, må du søke kommunen om tillatelse.

Kunnskapsprøvene og etablererprøven  kan du ta hverdager mellom klokken 09:00 og 14:00 på servicetorget i første etasje på rådhuset. Ring 77 79 00 00 på forhånd for å avtale tid. Du kan også ta prøven i andre kommuner.

For å øke kompetansen hos ansatte i skjenkebransjen, inviterer vi hvert år til kurs i Ansvarlig vertskap. Kurset holdes på rådhuset, og gir kunnskap om regelverk og situasjonshåndtering for alle som jobber i utelivsbransjen.

Vi anbefaler også å at du gjør deg kjent med innholdet på Helsedirektoratets temaside om alkohol.

Har du fått bevilling, er du ansvarlig for å sette deg inn i og følge lovverket. Du må også gjøre deg kjent med bevillingspolitikken lokalt, som blant annet innebærer å forholde deg til vedtatte salgs-, skjenke- og åpningstider.
  
Les mer om regelverket for salgs- og skjenkesteder.

Har du salgs- eller skjenkebevilling, må du levere omsetningsoppgave innen 1. april hvert år.

Har du salgs- eller skjenkebevilling, må du levere omsetningsoppgave innen 1. april hvert år.
 
Send inn omsetningsoppgave for salg.

Send inn omsetningsoppgave for skjenking.

Salg av fyrverkeri til privatpersoner er kun tillatt i perioden 27. til 31. desember. For å få lov til å selge fyrverkeri må du drive handelsvirksomhet med fast utsalgssted, og sende søknad til kommunen innen 1. mai.

Les mer og søk om tillatelse til å selge fyrverkeri.