Miljøsertifisering

Kort fortalt

  • Tromsø er i en prosess for å bli miljøfyrtårnkommune. Det vil si at vi har valgt Miljøfyrtårn for å sertifisere våre egne enheter.
  • Som miljøfyrtårnkommune er vi opptatt av å fremme klimavennlige løsninger når vi kjøper inn varer og tjenester.

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat og styringssystem for virksomheter som vil forbedre og dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

Hvis du ønsker å lese mer om dette kan du besøke Miljøfyrtårnets egen hjemmeside.

Miljøfyrtårn er en av flere anerkjente merkeordninger i Norge. En merkeordning fungerer som dokumentasjon for at varer og tjenester oppfyller etterspurte krav, for eksempel krav om miljømessige og sosiale egenskaper ved leveransen. Kravet til en bestemt merkeordning kan benyttes i flere faser av en offentlig anskaffelse. Vi vekter miljøsertifisering i våre anskaffelser.

Les mer om merkeordninger i regjeringens veileder til offentlige anskaffelser.

Private virksomheter er selv ansvarlig for å sette i gang og gjennomføre relevante miljøsertifiseringer.

Klikk deg inn her for å finne ut hvordan du kan bli Miljøfyrtårn-sertifisert.

Her finner du en oversikt over ulike merkeordninger.

Miljøfyrtårnkoordinator for private virksomheter:
Ragnhild Kirkhus
Klimarådgiver
Telefon: 90 40 53 42

Miljøfyrtårnansvarlig for ansatte i Tromsø kommune:
Hans Klaussen
Klima- og miljørådgiver
Telefon: 46 46 10 34