Anbud og avtaler

Kort fortalt

Vi kunngjør alle offentlige anbud på nettsiden til Doffin – database for offentlige innkjøp.

Kunngjøringene finner du her.

Tromsø kommune er en offentlig virksomhet, som vil si at vi skal følge anskaffelsesregelverket.

Tromsø kommune har også en anskaffelsesstrategi som er førende for alle anskaffelser kommunen gjør. Hovedmålet i strategien er at Tromsø kommune skal gjennomføre profesjonelle, effektive og framtidsrettede anskaffelser.

Hovedmålet er delt inn i fem delmål:

  • Anskaffelsesprosessen skal standardiseres og forbedres.
  • Tromsø kommune skal innføre kategoristyring av innkjøp.
  • Tromsø kommune skal øke og forbedre bruken av digitale verktøy som støtte i anskaffelsesprosessen.
  • Kommunens anskaffelser skal bidra til innovasjon og markedsutvikling.
  • Tromsø kommune skal ta samfunnsansvar i sine anskaffelser.

Anskaffelsesstrategien er vedtatt i kommunestyret.

Edin Lasse Rebac
Kategoriansvarlig IT
Telefon: 95 74 48 08

Tor-Vegard Hansen
Kategoriansvarlig velferd
Telefon: 46 82 69 32

Sigurd Glomstad
Kategoriansvarlig administrative anskaffelser
Telefon: 46 47 30 83

Hanne Margrete Krogstad
Seksjonsleder anskaffelser
Telefon: 97 76 21 70

Thomas Hagberg
Kategoriansvarlig bygg og anlegg
Telefon: 48 09 69 71