Anbud og avtaler

Kort fortalt

Vi kunngjør alle offentlige anbud på nettsiden til Doffin – database for offentlige innkjøp.

Kunngjøringene finner du her.

Tromsø kommune er en offentlig virksomhet, som vil si at vi skal følge anskaffelsesregelverket.

Tromsø kommune har også en anskaffelsesstrategi som er førende for alle anskaffelser kommunen gjør. Hovedmålet i strategien er at Tromsø kommune skal gjennomføre profesjonelle, effektive og framtidsrettede anskaffelser.

Hovedmålet er delt inn i fem delmål:

  • Anskaffelsesprosessen skal standardiseres og forbedres.
  • Tromsø kommune skal innføre kategoristyring av innkjøp.
  • Tromsø kommune skal øke og forbedre bruken av digitale verktøy som støtte i anskaffelsesprosessen.
  • Kommunens anskaffelser skal bidra til innovasjon og markedsutvikling.
  • Tromsø kommune skal ta samfunnsansvar i sine anskaffelser.

Anskaffelsesstrategien er vedtatt i kommunestyret.

Heidi Storrøsæter
Kategoriansvarlig velferd
Telefon: 97 08 58 08

Edin Lasse Rebac
Kategoriansvarlig IT
Telefon: 95 74 48 08

Stig Arve Nordby
Kategoriansvarlig administrative anskaffelser
Telefon: 41 21 20 39

Hanne Margrete Krogstad
Seksjonsleder anskaffelser
Telefon: 97 76 21 70

Fant du det du så etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli enda bedre.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.