Tilskuddsordninger til landbruket

Kort fortalt

  • På denne siden finner du en oversikt over tilskuddsordningene vi har for landbruket.
  • Hvis man er registrert i Enhetsregisteret kan du blant annet søke om produksjonstilskudd, avløsertilskudd og tilskudd til regionale miljøtiltak.
  • Du kan søke om å få tilbakebetalt utgiftene til avløser ved sykdom eller fødsel.

Hvis du er registrert i Enhetsregisteret og driver vanlig jordbruksproduksjon på landbrukseiendom, kan du søke om produksjonstilskudd og avløsertilskudd.

Søknadsskjema for produksjonstilskudd og avløsertilskudd.

Søknadsfrist er 15. mars og 15. oktober hvert år.

Mer informasjon finner du på Landbruksdirektoratets nettside.

Har du et landbruksforetak som har rett til produksjonstilskudd eller er et beitelag som er registrert i Enhetsregisteret? Da kan du søke om tilskudd til regionale miljøtiltak for jordbruket i Troms og Finnmark.

Søknadsskjema for tilskudd til regionale miljøtiltak.

Søknadsfrist er 15. oktober for foretakene og 15. november for beitelagene.

Du kan lese mer om dette på Landbruksdirektoratets nettside.

Er du registrert i Enhetsregisteret og driver vanlig jordbruksproduksjon? Da kan du søke om å få tilbakebetalt utgiftene til avløser ved sykdom eller fødsel. Du må dokumentere utgiftene.

Søknadsskjemaet finner du her.

Du kan lese mer om dette på Landbruksdirektoratets nettside.

Ordningen skal støtte opp om kultur- eller naturverdier i kulturlandskapet. Det kan for eksempel være å fjerne eller reparere gjerder, ta vare på gamle fjøs, naust, bakkemurer og steingjerder, bevare biologisk mangfold eller kulturmark.

Har du et landbruksforetak eller er grunneier som har rett på tilskudd til jordbruksproduksjon, kan du søke om tilskudd.

Søknadsfristen er 1. april for å være med i den første vurderingsrunden. Søknader som kommer senere vurderes fortløpende så langt midlene strekker til.

Søknadsskjemaet finner du her.

Du kan lese mer om dette på Landbruksdirektoratets nettside.

Drenering av jordbruksjord er tilskudd til drenering av tidligere grøftet, men dårlig drenert jordbruksjord. Formålet er å øke produksjonen og bedre vannkvaliteten.

Søknadsfristen er 1. april for å være med i den første vurderingsrunden. Søknader som kommer inn senere, vurderes fortløpende så langt midlene strekker til.

Søknadsskjema finner du her.

Du kan lese mer om dette på Landbruksdirektoratets nettside.

Eier du en landbrukseiendom eller har et landbruksforetak? Da kan du søke om midler til å gjøre investeringer på landbrukseiendommen.

Du kan også søke om midler til å utvikle andre landbruksbaserte næringer.

Her søker du.

Du kan lese mer om dette på Innovasjon Norges nettside.

Inn på tunet er en ordning som skal hjelpe unge med mestring, utvikling og trivsel. Om du har en gård, kan du være med å bidra. Aktivitetene du tilbyr skal være knyttet opp til gården, livet og arbeidet der.

Ønsker du å bidra kan du sende en søknad til Matmerk.
Søknaden finner du her.

Du kan lese mer om ordningen på Matmerk sin nettside.

Du kan lese mer om ordningen knyttet til Troms og Finnmark her.

Har du et jordbruksforetak kan du få erstatning for å redusere økonomiske tap i planteproduksjonen. Skadene må skyldes klimaet og ikke være mulig å sikre seg mot.

Erstatningen søker du om til Landbruksdirektoratet.

Tidligpensjonsordningen for jordbruket skal bidra til å lette overgangen fra én generasjon til en annen. Målet er et tidligere generasjonsskifte og nyrekruttering.

Ordningen gjelder for deg som har hatt hoveddelen av inntekten fra jordbruk og skogbruk.

Her kan du søke om tidligpensjon.

Arnhild Steinsvik
Landbruksrådgiver
Telefon: 47 90 06 49

Lars Petter Granmo
Landbruksfaglig rådgiver
Telefon: 90 22 65 75

Anja Johnsen
Klima- og miljørådgiver
Telefon: 94 84 51 48

Fant du det du lette etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du lette etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du lette etter, så vi kan bli enda bedre.