Hvilke krav gjelder din virksomhet?

Kort fortalt

 • Miljørettet helsevern omfatter alt i vårt miljø som kan påvirke helsen.
 • Noen virksomheter må godkjennes av kommunen før oppstart, andre har meldeplikt.
 • Kommuneoverlegen har ansvar for miljørettet helsevern i kommunen.

Kommunen godkjenner og fører tilsyn med barnehager, skoler, skolefritidsordninger og andre virksomheter som tilbyr barnepass, etter forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger.

Virksomheten skal være godkjent av kommunen før oppstart. Søknaden skal fremlegges for kommunen når det foreligger plan for etablering, utvidelse eller endring.

Kommunen godkjenner og fører tilsyn med barnehager og skoler.

Virksomhetene må selv sørge for at kravene i forskriften til enhver tid er oppfylt.

Slik søker du for å få godkjenning

 • Du må sende inn en søknad om plangodkjenning så tidlig som mulig i planleggingsfasen. Ta kontakt med miljørettet helsevern (se kontakt oss nederst på siden) for å få tilsendt skjemaet du trenger.

Skal du bygge om eller gjøre endringer i driften? Ta kontakt med oss for å høre om du må søke først.

Vi har lagd en egen veileder som kan være til hjelp i søknadsprosessen når du skal lage et internkontrollsystem for din virksomhet. Ta kontakt for å få denne tilsendt.

Hvilke typer virksomheter må søke om godkjenning?

 • Barnehager: private, offentlige og familiebarnehager
 • Åpne barnehager som er godkjent etter barnehagelovens § 6
 • Grunnskoler (inkludert skolefritidsordning i regi av skolen) - private og offentlige
 • Videregående skoler
 • Andre virksomheter som mot godtgjøring gir tilsyn med og omsorg for barn under skolepliktig alder, når virksomheten er regelmessig og tilbyr en ukentlig oppholdstid på mer enn ti timer og der tre eller flere barn er til stede samtidig.

 • Før badeanlegg som bassengbad, badstuer og boblebad i næringsvirksomhet tas i bruk eller ved endringer i driften, skal kommunen ha melding om alt som kan virke inn på helse, hygiene og trygghet for brukerne.

Meldeskjemaet finner du her.

Her kan du lese forskriften for badeanlegg, bassengbad og badstu.

 • Frisører, hudpleiere, tatoverings- og piercing virksomheter må oppfylle kravene som er vedtatt i forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet.
 • Forskriften skal sikre tilfredsstillende hygiene og forebygge overføring av smittsomme sykdommer.

Her kan du lese forskriften om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet.

 • Lokaler og utstyr brukt til tatovering, piercing og hulltaking skal godkjennes av kommunen før oppstart.
 • Frisører, hudpleiere, fotpleiere og lignende virksomheter trenger ikke godkjenning, men skal meldes til kommunen ved oppstart, utvidelse eller vesentlige endringer.
 • Frisører, hudpleiere og andre som tar hull i ørene eller tilbyr permanent makeup, må søke om godkjenning på samme måte som tatoverings- og piercing virksomheter.

Du melder og søker gjennom skjemaet du finner her.

Solarier skal meldes til kommunen ved oppstart, utvidelse eller vesentlige endringer.

I tillegg skal solstudioeiere, forhandlere og leverandører av solarier melde virksomheten sin til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA).

 • Forskrift for miljørettet helsevern stiller krav til forsvarlig drift og regelmessig ettersyn av innretninger som kan spre legionella.
 • Slike innretninger er blant annet kjøletårn, luftskrubbere, faste og mobile vaskeanlegg, dusjanlegg, VVS-anlegg i sameier og borettslag, klimaanlegg med luftfukting, innendørs befuktningsanlegg og innendørs fontener.
 • Slike virksomheter skal meldes til kommunen.

Meldeskjemaet finner du her.

Trenger du råd til framgangsmåte og valg av tiltak for å tilfredsstille forskriften? Mer informasjon om legionella finner du på fhi.no.

 • Det er kommunen som har tilsynsansvar for skadedyrbekjempere. De har meldeplikt til oss i kommunen ved bruk av visse midler og det må sendes ut nabovarsel  hvis naboer og andre kan bli berørt av virksomheten.

Her kan du lese forskriften om skadedyrbekjempelse.

Skadedyrbekjempere må også være godkjent av Folkehelseinstituttet (FHI).
Les mer om godkjenning og kurs på FHIs hjemmeside.

Det er avdeling for miljørettet helsevern ved kommuneoverlegen i Tromsø, som har myndighet til å utføre skipsinspeksjoner.

Følgende dokumenter kan utstedes ved kontroll:

 • Sertifikat for hygienekontroll på skip.
 • Sertifikat for dispensasjon for hygienekontroll på skip

Forlengelse (en måned) av sertifikat for hygienekontroll på skip. Sertifikatene er påkrevd i henhold til IHR-forskriften for skip som seiler i internasjonalt farvann.

Bestilling av inspeksjon bør skje minimum fem virkedager før skipsanløp. Skipskontroller foretas kun innenfor kontortid, som er fra klokken 08:00 til 15:45 (15:00 i perioden 15. mai-15. september).

Ved bestilling skal følgende dokumenter lastes opp

 • Sertifikat for hygienekontroll på skip
 • Sertifikat for dispensasjon fra hygienekontroll på skip
 • Plankart over skipet

Det påløper kostnader forbundet med skipskontroll. Takster fås ved å sende oss en e-post.

I dette skjemaet kan du bestille skipskontroll. Alle felter merket med stjerne* er obligatoriske. Husk å ikke skrive sensitive personopplysninger. Du kan også få skjemaet av din agent.

Last opp sertifikat og plankart over skipet.
Maksimalt 3 filer.
20 MB grense.
Tillatte typer: jpg, jpeg, png, bmp, pict, pdf, doc, docx.
Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og personvernerklæringen og avtalevilkår fra Google gjelder.

Mona Yri, rådgiver miljørettet helsevern
Telefon: 47 45 72 29

Marte Stokvik Ovesen, rådgiver miljørettet helsevern
Telefon: 41 32 99 25