Landbruks- og beitebruksplan

Kort fortalt

  • Landbruksforvaltningen forvalter lover og tilskuddsordninger tilknyttet landbruket.
  • Vi utarbeider beitebruksplan, landbruksplan og verneplan for matjord.

Tromsø kommune arbeider med ny landbruksplan. Planen forventes ferdig i 2024. For informasjon, innspill og spørsmål kontakt landbruksrådgiver Ida Storslett Lund.

Tromsø kommunes plan for husdyr- og reinbeite i utmark:

I tillegg til beitebruksplanen foreligger det en tiltaksplan.

For informasjon og spørsmål, kontakt landbruksrådgiver Per Sjögren.

Landbruksrådgiver Per Sjögren
Telefon: 90 99 03 28

Landbruksrådgiver Arnhild Steinsvik
Telefon: 47 90 06 49

Landbruksrådgiver Ida Storslett Lund
Telefon: 90 88 79 13

Enhetsleder klima, miljø og landbruk
Ernst Kloosterman
Telefon: 94 79 88 50