Landbruks- og beitebruksplan

Kort fortalt

  • Landbruksforvaltningen forvalter lover og tilskuddsordninger tilknyttet landbruket.
  • Vi utarbeider beitebruksplan, landbruksplan og verneplan for matjord.

Tromsø kommunes plan for husdyr- og reinbeite i utmark. I tillegg til beitebruksplanen foreligger det en tiltaksplan.

For informasjon og spørsmål, kontakt landbruksrådgiver Per Sjögren.

Tromsø kommune arbeider med ny landbruksplan. Planen forventes ferdig i 2024.

For informasjon, innspill og spørsmål kontakt landbruksrådgiver Ida Storslett Lund.

Tromsø kommunes plan for vern av matjord har status som temaplan, og er ikke juridisk bindende. Planen er retningsgivende for kommunens arbeid med jordvern og arealplanlegging.

Planen ble behandlet i Miljø-, klima- og samferdselsutvalget 9. mai og i kommune- og byutviklingsutvalget 11. mai, før den ble endelig vedtatt i kommunestyret 24. mai 2023.

Landbruksrådgiver Per Sjögren
Telefon: 90 99 03 28

Landbruksrådgiver Arnhild Steinsvik
Telefon: 47 90 06 49

Landbruksrådgiver Ida Storslett Lund
Telefon: 90 88 79 13

Enhetsleder klima, miljø og landbruk
Ernst Kloosterman
Telefon: 94 79 88 50