Serverings- og skjenkebevilling

Kort fortalt

På Lovdata kan du lese mer om lovene:

Søk om serverings- og skjenkebevilling her.

Du blir bedt om å laste opp vedlegg underveis. Søknaden kan ikke sendes uten at alle nødvendige vedlegg er med. Du kan mellomlagre søknaden, slik at du kan gå tilbake til den på et senere tidspunkt.

Disse vedleggene må følge med søknaden:

  • Firmaattest
  • Beskrivelse av stedets beliggenhet.
  • Bekreftelse på bestått etablererprøve for daglig leder og styrer på stedet.
  • Bekreftelse på bestått kunnskapsprøve for styrer og stedfortreder på stedet.
  • Atkomstdokumenter, for eksempel leiekontrakt eller skjøte. Ved framleie må du også sende inn tillatelse til framleie og framleiekontrakt.
  • Grunneiers tillatelse til uteservering.
  • Tegning av lokalet inne og ute.
  • Aksjeselskaper må sende aksjeeierbok med revisors bekreftelse på eierandeler oppgitt i prosent.
  • Opplysninger om bakenforliggende eierforhold, for eksempel eiere bak aksjeselskapet, der driftsselskapet er helt eller delvis eid av andre selskaper.
  • Kjøpekontrakt eller annen dokumentasjon på overdragelse, hvis du søker om bevilling etter eierskifte.

Du får svar på søknad om serveringsbevilling innen to måneder. For søknad om skjenkebevilling er svartiden inntil fire måneder. Søknadene blir sendt på høring til politiet, Kemneren, Nav, Skatteetaten og Mattilsynet.

Behandlingstiden kan bli lengre hvis høringsinstansene bruker lang tid, har bemerkninger til søknaden eller hvis du gjør endringer underveis i søknadsbehandlingen.

Nina-Helen Brændeland
Næringsrådgiver
Telefon: 46 94 97 62