Salgs-, skjenke- og åpningstider

Kort fortalt

 • Restauranter, hoteller, barer, puber og andre steder med skjenkebevilling, må forholde seg til gjeldende skjenketider.
 • Det selges ikke alkohol på søndager og helligdager, 1. og 17. mai.

 • Hverdager fra klokken 08:00 til klokken 20:00.
 • Lørdager og dager før helligdager fra klokken 08:00 til klokken 18:00.
 • Dagen før Kristi himmelfartsdag fra klokken 08:00 til klokken 20:00.
 • Påskeaften, pinseaften, julaften og nyttårsaften fra klokken 08:00 til klokken 15:00.
 • Det selges ikke alkohol på søndager og helligdager, 1. og 17. mai.

Restauranter, hoteller, barer, puber og andre steder med skjenkebevilling, må forholde seg til gjeldende skjenketider. Skjenking må avsluttes senest en halvtime før stengetid.

Skjenketiden for øl og vin (under 22 volumprosent alkohol)

 • Mandag til torsdag og søndag fra 09:00-01:30.
 • Fredag og lørdag fra 09:00-03:00.
 • Dager før helligdager og offentlige høytidsdager fra 09:00-03:00.
 • Siste helligdag og offentlig høytidsdag før hverdag fra 09:00-01:30.

Skjenketiden for brennevin (22 volumprosent alkohol eller mer)

 • Fredag og lørdag fra klokken 13:00 til 03:00.
 • Andre dager fra klokken 13:00 til 01:30.
 • Dager før helligdager og offentlige høytidsdager fra klokken 13:00 til 03:00.
 • Siste helligdag og offentlig høytidsdag før hverdag fra klokken 13:00 til 01:30.

Under festivaler med samlet deltakerantall over 10 000, er skjenketiden til klokken 03:00 fra og med første til og med siste festivaldag. Dette gjelder:

 • Buktafestivalen
 • Rakettnatt
 • Nordlysfestivalen
 • Tromsø Internasjonale Filmfestival (TIFF)

Ved overgang til vintertid stilles klokken tilbake fra klokken 03:00 til 02:00. Utesteder som har skjenketid til klokken 03:00 må stenge alkoholserveringen når klokken blir 03:00 første gang den natten.

Ved overgang til sommertid stilles klokken fram fra klokken 02:00 til 03:00. Utesteder som har skjenketid til klokken 02:00 eller senere, må stenge skjenkingen på det tidspunktet klokken stilles fram, det vil si klokken 02:00.

Alminnelig åpningstid for serveringssteder (med eller uten skjenkebevilling)

 • Fredag og lørdag fra klokken 06:00 til 03:30.
 • Andre dager fra klokken 06:00 til 02:00.
 • Bensinstasjoner kan ha døgnåpent.

Åpningstid for serveringssteder i boligområder

 • Alle dager fra klokken 06:00 til 01:00.
 • Uteserveringer fra klokken 06:00 til 22:00 alle dager.

Kommunen avgjør etter en konkret og individuell vurdering om serveringsstedet befinner seg i eller utenfor boligområde.

Åpningstid for gatekjøkken og hurtigmatsteder i sentrum

 • Alle dager fra klokken 06:00 til 04:30.

Åpningstid under store festivaler
  
Under festivaler med samlet deltakerantall over 10 000, kan det holdes åpent til klokken 03:30 fra og med første til og med siste festivaldag. Dette gjelder under:

 • Buktafestivalen
 • Rakettnatt
 • Nordlysfestivalen
 • Tromsø Internasjonale Filmfestival (TIFF)

Nina-Helen Brændeland
Næringsrådgiver
Telefon: 46 94 97 62