Nye næringsarealer

Kort fortalt

  • Kommunen ønsker å legge til rette for nye bedriftsetableringer og bidra til vekst i næringslivet.
  • Dette gjør vi blant annet ved å planlegge areal, og ved å utvikle kommunale grunneiendommer gjennom regulering og salg.
  • Har kommunen tomter for salg, vil disse bli lagt ut på det åpne markedet.

  • Maritimt industriområde på Nordøya Øst – plan 1825. Området er forbeholdt virksomheter som holder på med avfallshåndtering. Tunge rekkefølgekrav gjør at området ikke er klart for etablering.
  • Ringveien næringspark (Langnes) – plan 1906. Her holders det på med regulering, og Tromsø kommune er deleier. Uavklart trafikkløsning rundt Giæverbukta vil påvirke realisering.
  • Industriområdet Langnes fra Ørnevegen til Ringvegen næringspark er et stort område som vil bli regulert.

  • Grøtsund – stort industriområde som eies av Tromsø havn og Tromsø kommune. Etableringer krever detaljregulering.
  • Fagernes – plan 648, industriareal.  Tre områder på rundt 2,3 til 6,4 dekar. Det er krav til bebyggelsesplan og reguleringsplan.
  • Hillesøyfyllinga – plan 1693. Industriområde som er koblet opp mot sjøtilknyttet industrivirksomhet. Tromsø kommune eier rundt syv dekar av denne.
  • Sommarøy – plan 1226/126.  Arealene er forbeholdt sjøtilknyttet industrivirksomhet. Tromsø kommune eier rundt syv dekar av denne.

Vi trenger alltid areal vi kan disponere til ulike offentlige formål. Det kan være for å bygge omsorgsboliger, barnehager, sykehjem eller skoler.

Ekspropriasjon brukes kun der det er helt nødvendig for å få gjennomført reguleringsplaner, eller hvis en grunneier takker nei til kommunens endelige tilbud om å kjøpe. For å bygge ut til offentlige formål, kan kommunestyret bestemme at arealet skal eksproprieres.

Seksjon for eiendom hjelper til ved salg av tilleggsareal.
Det første du bør gjøre er å sjekke reguleringsstatusen på arealet.
  
Dersom du skal bruke arealet i samsvar med reguleringsformålet, kan du be om å få kjøpe det. Du må da sende en skriftlig henvendelse til oss.

Frank Nilsen
Enhetsleder byggeprosjekt
Telefon: 90 91 20 32

Send e-post til postmottak
Telefon: 77 79 00 00
Postadresse: Tromsø kommune, seksjon for utbygging, Postboks 6900 Langnes,
Rådhuset, 9299 Tromsø.

Fant du det du så etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli enda bedre.
Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og personvernerklæringen og avtalevilkår fra Google gjelder.