Serveringsbevilling

Kort fortalt

Du blir bedt om å laste opp vedlegg underveis. Søknaden kan ikke sendes uten at alle nødvendige vedlegg er med. Du kan mellomlagre søknaden, slik at du kan gå tilbake til den på et senere tidspunkt.

Disse vedleggene må følge med søknaden:

  • firmaattest
  • beskrivelse av stedets beliggenhet
  • leiekontrakt
  • bekreftelse på at daglig leder har bestått etablererprøven

Søk om serveringsbevilling her.

Du får svar på søknaden innen to måneder. Søknaden blir sendt på høring til politiet, Kemneren, Skatteetaten, Arbeidstilsynet, Mattilsynet og seksjon for brann og redning.

Behandlingstiden kan bli lengre enn to måneder hvis høringsinstansene bruker lang tid, har bemerkninger til søknaden eller hvis du gjør endringer underveis i søknadsbehandlingen.

Nina-Helen Brændeland
Næringsrådgiver
Telefon: 46 94 97 62