Næringsdrivende og støy

Kort fortalt

Støy er den miljøfaktoren som plager flest mennesker. Derfor er det viktig at næringsdrivende tar hensyn til støy for å unngå plager for kommunens innbyggere. Dette gjelder for eksempel trafikkstøy, bygg- og anleggsstøy, støy fra tekniske installasjoner, støy fra serveringssteder, støy fra underholdning og støy fra landbruksvirksomhet.

Det står mer om retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging på Miljødirektoratets nettside.

Helsedirektoratet har laget et hefte som kan være lur å se igjennom hvis du skal ha et arrangement hvor musikken har en hovedrolle.

Mona Yri
Rådgiver, miljørettet helsevern
Telefon: 47 45 72 29

Marte Stokvik Ovesen
Rådgiver, miljørettet helsevern
Telefon: 41 32 99 25