Skjenkebevilling til åpent eller lukket arrangement

Kort fortalt

 • Skal du servere alkohol på et åpent eller lukket arrangement? Se hva som avgjør om du må søke om skjenkebevilling eller ikke.
 • Bevillingssøker må være fylt 20 år.

 • Du tar betalt for alkohol i et lukket selskap, som for eksempel bryllup, bursdag, julebord eller andre firmafester.
 • Du skal ha et åpent arrangement i et lokale uten skjenkebevilling eller på et avgrenset område utendørs.
 • Du skal ha et lukket selskap i et lokale uten skjenkebevilling, hvor utleier står for serveringen av mat og drikke.

 • For åpent arrangement er saksbehandlingstiden inntil 8 uker.
 • For lukket arrangement er saksbehandlingstiden inntil 5 dager.

 • Bedriften har et arrangement for egne ansatte i egne lokaler, så lenge det ikke tas betalt for alkoholen.
 • Eier, leier, driver eller ansatt bruker et offentlige lokale til eget bruk til et lukket selskap, så lenge alkoholserveringen foregår uten betaling.
 • Du skal ha et lukket selskap, som bryllup, bursdag eller lignende, i et lokale du leier eller låner som privatperson, så lenge det ikke tas betalt for alkoholen og du selv står for innkjøp og servering av mat og drikke.

For lukket selskap er prisen 418 kroner per arrangement.

For åpent arrangement avhenger prisen av antall deltakere:

 • Inntil 500 deltakere: 1043 kroner per arrangement
 • Mellom 500-1000 deltakere: 3129 kroner per arrangement
 • Over 1000 deltakere: 5800 kroner per arrangement*

* Endelig beløp avhenger av hvor mye alkohol som selges.

Etter arrangementet må du sende en omsetningsoppgave til kommunen hvor du oppgir hvor mye alkohol som ble solgt.

Har du søkt og fått skjenkebevilling til et arrangement, refunderes ikke gebyret selv om arrangementet ikke gjennomføres.

 • Bevillingssøker må være fylt 20 år.
 • Du må oppgi en person som skal være ansvarlig for skjenkingen. Skjenkeansvarlig må være fylt 20 år. For store arrangementer må du ha stedfortreder.
 • For å få bevilling for arrangementer i butikker eller showroom, må arrangementet skje etter ordinær stengetid.

Servicetorget
Telefon: 77 79 00 00
Send e-post til servicetorget