Etablererprøven 

Kort fortalt

 • Daglig leder på et serveringssted må ha bestått etablererprøven.
 • Alle som ønsker det, kan ta etablererprøven.

Etablererprøven koster 400 kroner per forsøk. Beløpet må betales før prøven gjennomføres.

Betalingsinformasjon:

 • VIPPS til 109 624 eller betal til konto 1506.44.13438
 • Betalingen må merkes med referanse: 16203–2423–14160
 • Du må ha med kvittering når du skal ta prøven.

Etablererprøven er basert på et eget pensumhefte fra Verdiskapning i Nord-Norge (VINN).

Se hefte og øvrig kursmateriell.

Etablererprøven kan du ta hverdager mellom klokken 09:00 til 14:00 på servicetorget i første etasje på rådhuset. Ring 77 79 00 00 på forhånd for å avtale tid. Du kan også ta prøven i andre kommuner.

Ta med gyldig legitimasjon og kvittering på at prøven er betalt.

 • Etablererprøven er en elektronisk flervalgsprøve.
 • Til hvert spørsmål er det tre svaralternativer, hvorav ett er riktig.
 • For å bestå prøven må 40 av 50 svar være riktige.
 • Du har 90 minutter på deg.
 • Av hjelpemidler har du kun anledning til å bruke rene lov- og forskriftstekster. Kommunen stiller med dette.
 • Prøven avlegges på norsk. Du kan ikke ha med tolk eller bruke ordbok.
 • Hvis du ikke består prøven på første forsøk, kan du prøve på nytt helt til du består.
 • Du får utdelt et prøvebevis rett etter at prøven er bestått.

Har du spesielle behov?

 • Dyslektikere har krav på 30 minutter ekstra tid. Dette krever legeattest.
 • Har du andre utfordringer, tilrettelegger vi så langt det lar seg gjøre. Dette må avtales på forhånd.

Servicetorget
Telefon: 77 79 00 00
Send e-post til servicetorget