Salg av fyrverkeri

Kort fortalt

 • Salg av fyrverkeri til privatpersoner er kun tillatt i perioden 27.–31. desember.
 • For å få lov til å selge fyrverkeri må du drive handelsvirksomhet med fast utsalgssted, og sende søknad til kommunen innen 1. mai.
 • Tillatelse til handel med fyrverkeri varer kun for ett år av gangen.

 • Virksomheten må ha en ansvarlig for salget. Vedkommende må være over 20 år, og kunne framvise sertifikat på at Norsk brannvernforenings kurs for handel med fyrverkeri er gjennomført.
 • Vi tillater ikke salg av fyrverkeri i forbudssonen. Her kan du se hvor forbudssonen er i Tromsø.
 • Det skal alltid være en med sertifikat til stede ved salg av fyrverkeri. Virksomheten kan derfor ha én eller flere stedfortredere med sertifikat i tillegg til den som er hovedansvarlig for salget.
 • Alle ansatte som skal selge fyrverkeri må være 18 år eller eldre.
 • Kursbevis for ansvarshavende og stedfortreder skal oppbevares på salgsstedet sammen med øvrig innsendt dokumentasjon. Det samme gjelder godkjenning fra Tromsø brann og redning.
 • Utforming av salgs- og lagersted må være i henhold til innsendt dokumentasjon.
 • Oppbevaring og salg av fyrverkeri må være i henhold til gjeldende regelverk.
 • I butikklokalet skal det være oppslag på vegg bak salgsdisk som tydelig viser forbudssone for oppskyting av fyrverkeri. Som et minimum skal størrelsen på oppslaget være 420 × 594 millimeter.

Saksbehandlingstiden kan variere noe fra år til år med bakgrunn i søknadsmengden. Du kan likevel forvente å få svar senest innen utgangen av august det året det søkes godkjenning for.

Ståle Madsen
Branninspektør
Telefon: 91 37 76 67