Salg av fyrverkeri

Kort fortalt

 • Salg av fyrverkeri til privatpersoner er kun tillatt i perioden 27.–31. desember.
 • For å få lov til å selge fyrverkeri må du drive handelsvirksomhet med fast utsalgssted, og sende søknad til kommunen innen 1. mai.
 • Tillatelse til handel med fyrverkeri varer kun for ett år av gangen.

 • Virksomheten må ha en ansvarlig for salget. Vedkommende må være over 20 år, og kunne framvise sertifikat på at Norsk brannvernforenings kurs for handel med fyrverkeri er gjennomført.
 • Vi tillater ikke salg av fyrverkeri i forbudssonen. Her kan du se hvor forbudssonen er i Tromsø.
 • Det skal alltid være en med sertifikat til stede ved salg av fyrverkeri. Virksomheten kan derfor ha én eller flere stedfortredere med sertifikat i tillegg til den som er hovedansvarlig for salget.
 • Alle ansatte som skal selge fyrverkeri må være 18 år eller eldre.
 • Kursbevis for ansvarshavende og stedfortreder skal oppbevares på salgsstedet sammen med øvrig innsendt dokumentasjon. Det samme gjelder godkjenning fra Tromsø brann og redning.
 • Utforming av salgs- og lagersted må være i henhold til innsendt dokumentasjon.
 • Oppbevaring og salg av fyrverkeri må være i henhold til gjeldende regelverk.
 • I butikklokalet skal det være oppslag på vegg bak salgsdisk som tydelig viser forbudssone for oppskyting av fyrverkeri. Som et minimum skal størrelsen på oppslaget være 420 × 594 millimeter.

Saksbehandlingstiden kan variere noe fra år til år med bakgrunn i søknadsmengden. Du kan likevel forvente å få svar senest innen utgangen av august det året det søkes godkjenning for.

Ståle Madsen
Branninspektør
Telefon: 91 37 76 67

Fant du det du så etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli enda bedre.
Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og personvernerklæringen og avtalevilkår fra Google gjelder.