Demensvennlig samfunn

Kort fortalt

  • Tromsø kommune deltar i Nasjonalforeningen for folkehelses arbeid for et mer demensvennlig samfunn.
  • Vi tilbyr kurs til offentlig og privat servicenæring i kommunen, for at de skal bli mer bevisste på hvordan de møter mennesker med demens.

Et demensvennlig samfunn handler om at mennesker med demens skal møte forståelse, respekt og støtte fra andre. Økt kunnskap om demens blant ansatte i servicenæringen vil gjøre det lettere for personer med demens å utføre vanlige hverdagsaktiviteter, som for eksempel:

  • handle
  • ta taxi
  • kommunisere med offentlige myndigheter
  • delta i foreningsliv
  • være i fysisk aktivitet
  • bruke kulturaktiviteter, som bibliotek, kino og konserter

Som et ledd i arbeidet med å gjøre Tromsø til en demensvennlig kommune, tilbyr vi kurs til ansatte i offentlig og privat servicenæring. Kurset gjennomføres i samarbeid med Tromsø demensforening, og tar cirka en time. Vi kommer gjerne til dere for å holde kurset, og er fleksible på tidspunkt.

Etter kurset får virksomheten et klistremerke som kan settes på inngangsdøra, ved kassa eller et annet synlig sted, for å vise at dere har gjennomgått denne opplæringen.

Vil du vite mer og melde dine ansatte på kurs? Ta kontakt med kommunens demenskoordinator.

Hilde Fryberg Eilertsen
Demenskoordinator
Telefon: 40 03 18 10