Bygg- og anleggsarbeid på kommunal grunn

Kort fortalt

  • Hvis du skal bruke kommunal grunn i forbindelse med rigg til bygg- og anleggsarbeid, må du søke om å få leie området først.
  • Dette gjelder for eksempel om du skal sette opp et stillas eller en container.

Lurer du på hvor mye det koster å leie på kommunal grunn?

Se prisoversikt her.

Ta kontakt med kommunens postmottak dersom du ønsker å søke om midlertidig leie av kommunal grunn.

Når vi har mottatt søknaden, tar vi kontakt og hjelper deg videre.  

Skal du sette opp et stillas eller en container på eiendommen din, men ser at stillaset eller container kan kommer ut i kommunal vei? Da kan det hende du trenger en arbeidstillatelse fra oss.

Er du usikker, ta kontakt med seksjon for byutvikling på e-post.