Fremtids- og næringsfondet

Kort fortalt

Har du en visjon om en grønnere fremtid for din virksomhet? Trenger du støtte for å sette i gang bærekraftige initiativ? Tromsø kommune inviterer deg til å bli en del av løsningen på våre klimautfordringer gjennom Fremtids- og næringsfondet.

Presset på naturen og ressursene våre skjerpes, derfor må vekst og utvikling skje innenfor naturens tålegrenser. Vi må finne måter å utrette mer, med mindre – og samtidig kutte i klimagassutslippene. Gjennom fremtids- og næringsfondet ønsker vi å bidra til "Et bærekraftig Tromsø i 2032" slik det er fastsatt i Kommuneplanens samfunnsdel for perioden 2022-2032.

For å nå målet om 85% reduksjon i klimagassutslipp innen 2030, er et nært samarbeid med næringslivet viktig. Virksomheter står overfor barrierer som kompetansemangel, tidsklemme og møter også voksende krav om grundig bærekraftrapportering. For å overkomme disse barrierene og akselerere overgangen til bærekraftige praksiser, har Tromsø kommune etablert Fremtids- og Næringsfondet. 

Fondet tilbyr økonomisk støtte gjennom to ordninger: en generell søknadsprosess for innovative og bærekraftige prosjekter, og en spesialisert ordning for grønn kartlegging. Gjennom disse tiltakene støtter vi lokale aktører i deres arbeid mot en bærekraftig utvikling. Vi tar skrittet videre mot en sirkulær økonomi, noe som er en kritisk del av vår visjon for Tromsøs fremtid.

Søknadsfristen er 15. juni 2024.

Detaljert informasjon om vilkår, kriterier og søknadsskjema finner du på:

  • Nedre ramme for innvilget tilskudd er kr. 50.000, og øvrig ramme er kr. 500.000. For søknader om grønn kartlegging er øvrig ramme kr. 100.000.
  • Bedrifter og organisasjoner som har forretningsadresse i Tromsø kan søke.
  • Søkere som ikke har forretningsadresse i Tromsø, må vise til hvordan prosjektet eller tiltaket kommer Tromsø-samfunnet til gode.

Kontakinformasjon:

Helga Bårdsdatter Kristiansen
Bærekraftsrådgiver
Telefon: 98 41 25 09