Regelverk for salgs- og skjenkesteder

Kort fortalt

  • Har du fått bevilling er du ansvarlig for å sette deg inn i og følge lovverket.
  • Du må også gjøre deg kjent med bevillingspolitikken lokalt.