Veterinærvakt for stordyr og kjæledyr i Tromsø kommune

Kort fortalt

  • Kommunene skal sørge for tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell og for å organisere en klinisk veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid.
  • Dyrehelsepersonell plikter snarest mulig å yte hjelp etter evne, der det må antas at øyeblikkelig hjelp er påtrengende nødvendig.
  • Her finner du kontaktinformasjon til akuttvakt for veterinærtjenester i Tromsø kommune.

For å sikre et faglig forsvarlig tilbud har kommunen bevilget ekstra midler for å opprettholde en dobbel vakttjeneste – en for hest og produksjonsdyr og en for smådyr og kjæledyr. Tromsø kommunes vaktordninger gjelder også for Karlsøy kommune.

  • Stordyrvakta håndteres av veterinær Marianne Vinje Kilvær, telefon 99 40 01 31.
  • Smådyrvakta betjenes av AniCura og Evidensia med følgende fordeling:
  • AniCura har døgnvakt mandag og tirsdag og fredag, lørdag og søndag annenhver helg i oddetallsuker. Telefon 77 63 50 35.
  • Evidensia har beredskapsvakt alle hverdager fram til kl. 22:00 og fredag, lørdag og søndag annenhver helg i partallsuker kl. 08:00–22:00. Telefon 94 82 64 14.
  • Som følge av mangel på veterinærer vil kommunen ha noe redusert veterinærvakt for smådyr og kjæledyr i sommer. Muligheten for å få utført kirurgi kan derfor være noe begrenset. Men, veterinærene som er på vakt vil strekke seg langt for å gi kjæledyret ditt den beste behandlingen.

Har du spørsmål om veterinærvakta?

Kontakt Per Sjögren på e-post eller telefon 90 99 03 28.