Veterinærvakt for stordyr og kjæledyr i Tromsø kommune

Kort fortalt

  • Kontaktinformasjon til akuttvakt for veterinærtjenester i Tromsø kommune.

Tromsø kommunen er forpliktet til å sikre innbyggerne tilgang på veterinærtjenester utenfor ordinær arbeidstid.

For å sikre et faglig forsvarlig tilbud har kommunen bevilget ekstra midler for å opprettholde en dobbel vakttjeneste – en for stordyr og produksjonsdyr, og en for smådyr og kjæledyr. Tromsø kommunes vaktordninger gjelder også for Karlsøy kommune.

  • Stordyrvakta håndteres av veterinær Marianne Vinje Kilvær, telefon 99 40 01 36
  • Smådyrvakta håndteres i samarbeid med Evidensia (telefon akuttvakt 94 82 64 14) og Anicura (telefon akuttvakt 77 63 50 35)