Veterinærvakt for stordyr og kjæledyr i Tromsø kommune

Kort fortalt

  • Kommunene skal sørge for tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell og for å organisere en klinisk veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid.
  • Dyrehelsepersonell plikter snarest mulig å yte hjelp etter evne, der det må antas at øyeblikkelig hjelp er påtrengende nødvendig.
  • Her finner du kontaktinformasjon til akuttvakt for veterinærtjenester i Tromsø kommune.

For å sikre et faglig forsvarlig tilbud har kommunen bevilget ekstra midler for å opprettholde en dobbel vakttjeneste – en for hest og produksjonsdyr, og en for smådyr og kjæledyr. Tromsø kommunes vaktordninger gjelder også for Karlsøy kommune.

  • Stordyrvakta håndteres av veterinær Marianne Vinje Kilvær, telefon 99 40 01 31.
  • Ordningen med smådyrvakta ble håndtert av Evidensia og AniCura fram til 1. november 2023.
  • Fra 1. november er det inngått ny avtale med AniCura som har døgnvakt mandag, tirsdag og annenhver helg, telefon 77 63 50 35.
  • Evidensia har egen beredskapsvakt alle hverdager fram til kl. 22:00 og annenhver helg fra kl. 08:00–22:00. Telefon 94 82 64 14.
  • Kommunen er i dialog med Evidensia og andre veterinærklinikker, og arbeider mot full dekning av smådyrvakta.

Har du spørsmål om veterinærvakta?

Kontakt Per Sjögren på e-post eller telefon 90 99 03 28.