Endre eksisterende bevilling

Kort fortalt

 • Har du serverings-, salgs- eller skjenkebevilling og gjør endringer i driften, må du melde fra til kommunen innen 30 dager.
 • Kommunen kan enten godkjenne endringene, eller kreve at du søker om ny bevilling.
 • Du kan miste bevillingen hvis du ikke melder fra eller melder fra for sent.
 • Endrer du selskapsform må du søke om ny bevilling.

 • Du utvider arealet inne eller ute.
 • Du har bevilling inne, og søker om uteservering.
 • Du vil importere til egen virksomhet.
 • Du vil brygge eller skjenke øl i egne lokaler.
 • Stedet har fått ny daglig leder.
 • Stedet har fått ny styrer eller stedfortreder.
 • Det er gjort endringer i driftsselskapet eller eierandelene.

Bruk det elektroniske søknadsskjemaet nedenfor. Du blir bedt om å laste opp vedlegg underveis, men trenger kun å legge ved dokumentasjon som er relevant for din endring. Du kan mellomlagre søknaden, slik at du kan gå tilbake til den på et senere tidspunkt.

Søk om endring av eksisterende bevilling her.

Du utvider arealet ute eller inne:

Du har bevilling inne, og søker om uteservering:

Du søker om utvidet tid inne eller ute:

 • Ingen krav til dokumentasjon.
 • Utvidet tid betyr åpningstid for et serveringssted som ikke skjenker alkohol. For et sted som skjenker alkohol betyr det både åpnings- og skjenketid. Skjenkingen skal alltid slutte en halvtime før stedet stenger, slik at gjestene får drukket ut. Utvidet tid kan gjelde inne, ute eller både inne og ute.

Du vil importere til egen virksomhet:

 • Ingen krav til dokumentasjon.

Du vil brygge og/eller skjenke øl i egne lokaler:

 • Konseptbeskrivelse. Vi kan kun gi tillatelse til brygging for salg eller skjenk i eget lokale.

Stedet har fått ny daglig leder, styrer eller stedfortreder:

Driftsselskapet har fått ny styreleder eller daglig leder:

Det er gjort endringer i eierandelene:

 • Da må du sende inn revisorbekreftet aksjeeierbok.

Nina-Helen Brændeland
Saksbehandler
Telefon: 46 94 97 62