Kunnskapsprøvene

Kort fortalt

 • Det er to ulike kunnskapsprøver: kunnskapsprøve for salgsbevilling og kunnskapsprøve for skjenkebevilling.
 • Kunnskapsprøvene er elektroniske flervalgsprøver.
 • Prøvene kan gjennomføres hos servicetorget på rådhuset.

 • Pensum for salgsbevilling er alkohollovens kapitler en, tre, syv, åtte og ni med forskrifter.
 • Pensum for skjenkebevilling er alkohollovens kapitler en, fire, fem, syv, åtte og ni med forskrifter.

På Lovdata finner du både alkoholloven og alkoholforskriften.

Verdiskapning i Nord-Norge (VINN) tilbyr både pensumhefter og nettkurs til deg som skal ta en av kunnskapsprøvene.

Du kan kjøpe kursmateriell her.

Kunnskapsprøven koster 400 kroner per forsøk. Beløpet må betales før prøven gjennomføres.

Betalingsinformasjon:

 • VIPPS til 109 624 eller betal til konto 1506.44.13438
 • Betalingen må merkes med referanse: 16203–2423–14160
 • Du må ha med kvittering når du skal ta prøven.

Kunnskapsprøven kan du ta hverdager mellom klokken 09:00 til 14:00 på servicetorget i første etasje på rådhuset. Ring 77 79 00 00 på forhånd for å avtale tid. Du kan også ta prøven i andre kommuner.

Ta med gyldig legitimasjon og kvittering på at prøven er betalt.

 • Kunnskapsprøven er en elektronisk flervalgsprøve.
 • Til hvert spørsmål er det tre svaralternativer, hvorav ett er riktig.
 • For å bestå prøven må 24 av 30 svar være riktige.
 • Du har 60 minutter på deg.
 • Du har lov til å bruke ordbok (fremmedspråklig-norsk/norsk-fremmedspråklig).
 • Hvis du ikke består prøven på første forsøk, kan du prøve på nytt helt til du består.
 • Du får utdelt et prøvebevis rett etter at prøven er bestått.

Har du spesielle behov?

 • Dyslektikere har krav på 30 minutter ekstra tid. Dette krever legeattest.  
 • Har du andre utfordringer, tilrettelegger vi så langt det lar seg gjøre. Dette må avtales på Har du andre utfordringer, tilrettelegger vi så langt det lar seg gjøre. Dette må avtales på forhånd.

Servicetorget
Telefon: 77 79 00 00
Send e-post til servicetorget