Fornye salgs- eller skjenkebevilling

Kort fortalt

  • Salgs- og skjenkebevilling må fornyes hvert fjerde år.
  • Når du søker om fornyelse bruker du samme skjema som ved søknad om ny bevilling.

For å fornye salgs- eller skjenkebevilling, bruker du samme skjema som ved søknad om ny bevilling.

Ved fornyelse krever vi kun dokumentasjonen som er listet opp nedenfor. I noen tilfeller kan vi be om ytterligere dokumentasjon, men da tar vi kontakt med deg.

  • Atkomstdokumenter, for eksempel leiekontrakt eller skjøte. Ved framleie må du også sende inn tillatelse til framleie og framleiekontrakt.
  • Aksjeselskaper må sende revisorbekreftet aksjeeierbok med eierandeler oppgitt i prosent. Aksjeeierboka kan ikke være eldre enn seks måneder.
  • Tegninger hvor skjenkearealet er tydelig markert og angitt med lengde ganger bredde og antall kvadratmeter.

 
Søk om fornyelse av salgsbevilling her.

Søk om fornyelse av skjenkebevilling her.

Nina-Helen Brændeland
Næringsrådgiver
Telefon: 46 94 97 62