Fornye salgs- eller skjenkebevilling

Kort fortalt

  • Salgs- og skjenkebevilling må fornyes hvert fjerde år.
  • Når du søker om fornyelse bruker du samme skjema som ved søknad om ny bevilling.

For å fornye salgs- eller skjenkebevilling, bruker du samme skjema som ved søknad om ny bevilling.

Ved fornyelse krever vi kun dokumentasjonen som er listet opp nedenfor. I noen tilfeller kan vi be om ytterligere dokumentasjon, men da tar vi kontakt med deg.

  • Atkomstdokumenter, for eksempel leiekontrakt eller skjøte. Ved framleie må du også sende inn tillatelse til framleie og framleiekontrakt.
  • Oppdatert firmaattest.
  • Tegninger hvor skjenkearealet inne og eventuelt uteservering er tydelig markert og angitt med lengde ganger bredde og antall kvadratmeter.

 
Søk om fornyelse av salgsbevilling her.

Søk om fornyelse av skjenkebevilling her.

Nina-Helen Brændeland
Næringsrådgiver
Telefon: 46 94 97 62