Kjøp og deling av landbrukseiendom

Kort fortalt

  • Du må søke kommunen om tillatelse fra å kjøpe, dele eller omdisponere landbrukseiendom.
  • Hvis du skal leie en landbrukseiendom eller et gårdsbruk, må kommunen få kopi av forpaktningskontrakten.
  • Du må søke til Landbruksdirektoratet hvis du skal dyrke ny jord.

Skal du kjøpe en landbrukseiendom må du søke kommunen om konsesjon. Konsesjon betyr at du må søke om tillatelse til å kjøpe eiendommen. Der kan du også lese mer om driveplikt, boplikt, priskontroll og jordvern.

Her finner du søknadsskjema for konsesjon.

For mindre eiendommer og eiendommer fra arv, holder det ofte med en egenerklæring om konsesjonsfrihet.

Her finner du søknadsskjema for egenerklæring.

Send søknaden til Tromsø kommune, Rådhuset, Postboks 6900, 9299 Tromsø

Ønsker du hjelp til utfylling av søknaden, ta kontakt med kommunen.

Saksbehandlingen for søknad for kjøp og konsesjon koster 5000 kroner. Hvis du har egenerklæring er saksbehandlingen gratis.

Skal du dele eller omdisponere en landbrukseiendom, må du søke til kommunen.

Benytt søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett.

Send søknaden til Tromsø kommune, Rådhuset, Postboks 6900, 9299 Tromsø

Saksbehandling for søknad om deling koster 2000 kroner. Det er gratis å søke om omdisponering av arealet.

Hvis du skal leie en hel landbrukseiendom eller gårdsbruk med bygninger og driftsmidler, må kommunen få en kopi av forpaktningskontrakten.

Skal du dyrke nye arealer til jordbruksformål? Da må du søke om godkjenning. Det er for å sikre at dyrkingen tar hensyn til natur- og kulturlandskapsverdiene. Det er Landbruksdirektoratet som har ansvar for dette, og som behandler søknader.

Søknadsskjemaet finner du her.

Vedtak som fattes av kommunen, kan du klage på til Fylkesmannen. Du må klage innen tre uker fra du fikk vedtaket. Klagen sendes til kommunen. Hvis kommunen ikke endrer på vedtaket etter klagen din, sender vi klagesaken videre til Fylkesmannen.

Per Sjögren
Landbruksrådgiver
Telefon: 90 99 03 28

Egenerklæringer behandles av Servicetorget. Hvis du har andre spørsmål, vennligst ta kontakt med seksjon for byutvikling ved landbruksrådgiver.

Fant du det du så etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli enda bedre.
Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og personvernerklæringen og avtalevilkår fra Google gjelder.