Fremtids- og næringsfondet

Kort fortalt

Fondet kan gi støtte til prosjekter som bidrar til det grønne skiftet, bærekraftige tiltak og til å redusere klimautslipp.

Tromsø kommune vil styrke samarbeidet med næringslivet og andre aktører om å nå målet om «Et bærekraftig Tromsø i 2032», som er et uttalt mål i «Tromsø vil – kommuneplanens samfunnsdel og arealdel 2020-2032».

Nedre ramme for innvilget tilskudd er kr. 50.000, og øvrig ramme er kr. 500.000. Det kan søkes på inntil 50 prosent av tiltakets totale kostnad.

Bedrifter og organisasjoner som har forretningsadresse i Tromsø kan søke.

Søkere som ikke har forretningsadresse i Tromsø, må vise til hvordan prosjektet eller tiltaket kommer Tromsø-samfunnet til gode.

Søknadsfristen er 15. oktober 2023.

Detaljert informasjon om vilkår, kriterier og søknadsskjema finner du på:

Regionalforvaltning.no

Kontaktinfo:

Helga Bårdsdatter Kristiansen
Bærekraftsrådgiver
Telefon: 98 41 25 09