Fremtids- og næringsfondet

Kort fortalt

Fondet kan gi støtte til prosjekter som bidrar til «det grønne skiftet», bærekraftige tiltak og til å redusere klimautslipp.

Tromsø kommune vil styrke samarbeidet med næringslivet og andre aktører om å nå målet om «Et bærekraftig Tromsø i 2032», som er et uttalt mål i «Tromsø vil – kommuneplanens samfunnsdel og arealdel 2020-2032».

Nedre ramme for innvilget tilskudd er kr. 50.000, og øvrig ramme er kr. 500.000. Det kan søkes på inntil 50% av tiltakets totale kostnad.

Bedrifter og organisasjoner som har forretningsadresse i Tromsø kan søke.

Søkere som ikke har forretningsadresse i Tromsø, må vise til hvordan prosjektet eller tiltaket kommer Tromsø-samfunnet til gode.

Søknadsfristen er 15. oktober 2023.

Detaljert informasjon om vilkår, kriterier og søknadsskjema finner du på:

Regionalforvaltning.no

Kontaktinfo:

Kirsten Østby
Næringsrådgiver
Telefon: 41 00 08 21