Hopp til hovedinnhold

Lavterskelfondet og næringsfondet

Kort fortalt

 • Lavterskelfondet og næringsfondet gir i perioder pengestøtte til prosjekter som bidrar til verdiskaping og flere arbeidsplasser i Tromsø kommune. Per nå er det ikke mulig å søke støtte.
 • Lavterskelfondet gir pengestøtte til mindre prosjekter inntil 100 000 kroner. Per nå er det ikke mulig å søke støtte.
 • Næringsfondet gir pengestøtte til større prosjekter over 100 000 kroner. Per nå er det ikke mulig å søke støtte.

Har du et prosjekt som kan bidra til bærekraftig verdiskaping og flere arbeidsplasser i Tromsø kommune? Dersom prosjektet i tillegg vil føre til mer samarbeid mellom bedrifter, og samtidig passer innenfor de strategiske satsingsområdene til kommunen, kan du søke om pengestøtte gjennom lavterskelfondet eller næringsfondet.

 • Lavterskelfondet: Gir pengestøtte inntil 100 000 kroner 
 • Næringsfondet: Gir pengestøtte over 100 000 kroner 

Lavterskelfondet er for mindre prosjekter, med løpende søknadsbehandling. Næringsfondet er for større prosjekter, og søknader behandles av Formannskapet i Tromsø kommune to ganger i året.

Alle som har registrert en bedrift i Tromsø kommune kan søke om pengestøtte. Dersom du går med en gründeridé, men ikke har registrert en bedrift, anbefaler vi at du tar kontakt med Gründerhjelpa.

Pengestøtten gjennom lavterskelfondet og næringsfondet er rettet spesielt mot prosjekter innenfor våre strategiske satsingsområder:

 • arktisk hovedstad 
 • havrommet
 • reiseliv
 • klynger
 • kompetanse og kunnskap 
 • kommunen som organisasjon 
 • areal
 • infrastruktur
 • innovasjon og entreprenørskap 
 • Tromsø sentrum 

For å få pengestøtte fra lavterskelfondet og næringsfondet må prosjektet ditt være knyttet til minst et av satsingsområdene. Det er en fordel om flere av satsingsområdene kombineres.

Du søker om pengestøtte fra næringsfondet hos regionforvaltningen. Det er også der du ber om å få pengene utbetalt. Per nå er det ikke mulig å søke støtte.

Vi behandler søknader fortløpende gjennom hele året hvis du søker gjennom lavterskelfondet. Søknadsfristen for næringsfondet er to ganger i året, 15. mai og 15. oktober.

OBS! Per nå er det ikke mulig å søke på midler fra fondene.

Prosjektet ditt må oppfylle de generelle kriteriene, og de spesielle vilkårene for hvert enkelt fond.

 • Bedriften må være registrert i Tromsø kommune.   
 • Du kan ikke søke om penger til å dekke mer enn 50 prosent av kostnadene.  
 • Pengestøtten gjelder vanligvis i tolv måneder fra datoen du fikk den. I spesielle tilfeller kan perioden forlenges.  
 • Hvis prosjektet ditt endres mye, må du gi beskjed om dette og også endre søknaden.  
 • Pengene utbetales når du ber om det. Du må legge ved regnskap og rapport.   
 • Dersom du ikke har bedt om å få pengene innen fristen, faller de bort.  
 • Prosjektet må gi økt verdiskaping og skape flere arbeidsplasser. I tillegg må prosjektet kunne knyttes opp mot kommunens satsingsområder.  
 • Om det skjer noe som er i strid med forutsetningene for at du fikk penger, kan vi stoppe deler av eller hele pengestøtten.  
 • Dersom du selger det du har søkt om støtte til, for eksempel en patent, kan vi kreve at du betaler tilbake hele eller deler av beløpet. Dette gjelder også dersom du bruker pengene på noe annet enn du har sagt. Dette gjelder innen fem år etter at du har fått pengene.

 • Du kan søke om pengestøtte til mindre prosjekter på inntil 100 000 kroner.  
 • Fondet har forenklet søknadsprosess med fortløpende saksbehandling.  

 • Du kan søke om pengestøtte til større prosjekter på over 100 000 kroner.
 • Formannskapet vedtar tildelingen.  
 • Saksbehandlingstiden for søknadene er en til to måneder. Husk at søknaden din kan bli offentliggjort.  

 • Å slette gjeld.
 • Kjøp av næringsareal.
 • Ordinær drift av bedriften din.
 • Prosjekter du allerede har gjennomført, eller investeringer du allerede har gjort.

Haakon Worum
Rådgiver
Telefon: 93 40 88 59