Hopp til hovedinnhold

Planarbeid, veterinærvakt og kontaktinformasjon

Kort fortalt

  • Landbruksforvaltningen forvalter lover og tilskuddsordninger tilknyttet landbruket.
  • Veterinærvakt for stordyr/produksjonsdyr og smådyr/kjæledyr.
  • Kontakt oss

Tromsø kommunen er forpliktet til å sikre innbyggerne tilgang på veterinærtjenester utenfor ordinær arbeidstid. For å sikre et faglig forsvarlig tilbud har kommunen bevilget ekstra midler for å opprettholde en dobbel vakttjeneste – en for stordyr/produksjonsdyr, og en for smådyr/kjæledyr. Vaktordninger er for både Tromsø og Karlsøy kommune.

Stordyrvakta håndteres av veterinær Marianne Vinje Kilvær, telefon 99 40 01 36

Smådyrvakta håndteres i samarbeid av Evidensia og Anicura

Telefon akuttvakt Evidensia: 94 82 64 14

Telefon akuttvakt Anicura: 77 63 50 35

Tromsø kommune arbeider med ny landbruksplan. Planen forventes ferdig i 2024. For informasjon, innspill og spørsmål kontakt landbruksrådgiver Ida Storslett Lund.

Tromsø kommune har vedtatt en plan for husdyr- og reinbeite i utmark. I tillegg til beitebruksplanen har det blitt utarbeidet en tiltaksplan. For informasjon og spørsmål kontakte landbruksrådgiver Per Sjögren.

Landbruksrådgiver Per Sjögren
Telefon: 90 99 03 28

Landbruksrådgiver Arnhild Steinsvik
Telefon: 47 90 06 49

Landbruksrådgiver Ida Storslett Lund
Telefon: 90 88 79 13

Enhetsleder klima, miljø og landbruk
Ernst Kloosterman
Telefon: 94 79 88 50