Høring - nye forskrifter i grunnskolen

Kort fortalt

  • Stortinget har vedtatt ny opplæringslov som trår i kraft august 2024.
  • Loven regulerer skolehverdagen for 820 000 barn og unge, og arbeidsdagen til 95 000 lærere.
  • I forbindelse med ny opplæringslov skal Tromsø kommune vedta flere lokale forskrifter før skolestart høsten 2024.
  • På denne siden kan du lese utkastene til lokale forskrifter, samt finne ut hvordan du kan gi innspill til forskriftene.
  • Høringsfrist for lokale forskrifter er 7. mai 2024.

Ny opplæringslov krever at Tromsø kommune fastsetter lokale forskrifter om:

  • Permisjon fra skolen, jf. ny opplæringslov § 2-2 fjerde ledd.
  • Skolefritidsordning (SFO) jf. ny opplæringslov § 4-5 femte ledd
  • Skoleregler og skoledemokrati jf. ny opplæringslov § 10-7
  • Skole- og feriedager jf. ny opplæringslov § 14-1 annet ledd
  • Hovedmål (bokmål/nynorsk) ved den enkelte skole jf. ny opplæringslov § 15-2

Tromsø kommune må innen 1. august 2024 ha hørt, vedtatt og kunngjort forskriftene.

Se forslagene

I høringsbrevene under kan du lese mer om bakgrunnen for forslaget til de ulike forskriftene. Under kan du også lese utkastet til de ulike forskriftene.

Send inn dine innspill

Høringsinnspill sendes til postmottak@tromso.kommune.no eller til Tromsø kommune, postboks 6900, 9299 Tromsø. Høringsuttalelsene merkes med referansenummer og navn på forskrift, se høringsbrevene for nærmere om dette.

Høringsfrist 07.05.2024