Forslag til nye forskrifter for grunnskolen

Kort fortalt

  • Stortinget har vedtatt ny opplæringslov som trår i kraft august 2024.
  • Loven regulerer skolehverdagen for 820 000 barn og unge, og arbeidsdagen til 95 000 lærere.
  • I forbindelse med ny opplæringslov skal Tromsø kommune innføre flere lokale forskrifter til skolestarten høsten 2024.
  • På denne siden kan du lese utkastene til lokale forskrifter, samt finne ut hvordan du kan gi innspill til forskriftene.
  • Høringsfristen utløp 7. mai 2024, men du kan fortsatt lese forskriftsforslagene her.

Ny opplæringslov krever at Tromsø kommune har lokale forskrifter om:

  • Permisjon fra skolen, jf. ny opplæringslov § 2-2 fjerde ledd.
  • Skolefritidsordning (SFO) jf. ny opplæringslov § 4-5 femte ledd
  • Skoleregler og skoledemokrati jf. ny opplæringslov § 10-7
  • Skole- og feriedager jf. ny opplæringslov § 14-1 annet ledd
  • Hovedmål (bokmål/nynorsk) ved den enkelte skole jf. ny opplæringslov § 15-2

Tromsø kommune må innen 1. august 2024 ha hørt, vedtatt og kunngjort forskriftene.

Se forslagene

I høringsbrevene under kan du lese mer om bakgrunnen for forslaget til de ulike forskriftene. Under kan du også lese utkastet til de ulike forskriftene.

Behandlet i kommunestyret den 19. juni

Høringsfristen utløp den 7. mai 2024.

Forslagene var til behandling i kommunestyremøtet den 19. juni 2024.