Ferie og fridager i skoler og barnehager

Kort fortalt

 • Skoleruta viser skolestart og ferier for skoler, SFO og kommunale barnehager.

Vår 2024 – Skole og SFO

 • Tirsdag 2. januar: Fagdag - SFO stengt
 • Onsdag 3. januar: Oppstart skole og SFO
 • Mandag 26. februar til og med fredag 1. mars: Vinterferie - skole stengt/ SFO åpen
 • Mandag 25. mars til og med mandag 1. april: Påskeferie - skole/ SFO stengt.
  SFO åpen 25. - 27. mars. Redusert åpningstid til kl. 12:30 onsdag 27. mars.
 • Tirsdag 2. april: Oppstart skole og SFO
 • Onsdag 1. mai: Offentlig høytidsdag - skole og SFO stengt
 • Torsdag 9. mai: Kristi himmelfartsdag - skole og SFO stengt
 • Fredag 10. mai: Fridag elever - skole stengt. Fagdag - SFO stengt
 • Fredag 17. mai: Grunnlovsdag - skole og SFO stengt
 • Mandag 20. mai: Andre pinsedag - skole og SFO stengt
 • Torsdag 20. juni: Siste skoledag før sommerferien
 • Fredag 28. juni: Siste åpningsdag SFO før sommerferien

Vår 2024 – Barnehage

 • Tirsdag 2. januar: Fagdag - barnehage stengt
 • Mandag 26. februar til og med fredag 1. mars: Vinterferie skole - barnehage åpen
 • Mandag 25. mars til og med mandag 1. april: Påskeferie. Barnehage åpen 25. - 27. mars. Redusert åpningstid til kl. 12:30 onsdag 27. mars.
 • Mandag 22. april: Fagdag - barnehage stengt
 • Onsdag 1. mai: Offentlig høytidsdag - barnehage stengt
 • Torsdag 9. mai: Kristi himmelfartsdag - barnehage stengt
 • Fredag 10. mai: Barnehage åpen
 • Fredag 17. mai: Grunnlovsdag - barnehage stengt
 • Mandag 20. mai: Andre pinsedag - barnehage stengt

Fagdager SFO

 • Mandag 31. juli
 • Fredag 18. august
 • Mandag 13. november
 • Tirsdag 2. januar (felles med skole)
 • Fredag 10. mai

Fagdager barnehage

 • Torsdag 5. og fredag 6. oktober
 • Mandag 13. november
 • Tirsdag 2. januar
 • Mandag 22. april

Høst 2024 – Skole og SFO

 • Mandag 29. juli: Fagdag - SFO stengt
 • Tirsdag 30. juli: Oppstart SFO for 2., 3. og 4. trinn
 • Torsdag 1. august: Oppstart SFO for 1. trinn
 • Fredag 16. august: Fagdag - SFO stengt
 • Mandag 19. august: Oppstart skole
 • Torsdag 3. og fredag 4. oktober: Høstferie- skole stengt/ SFO åpen
 • Mandag 18. november: Fridag elever - skole stengt. Fagdag - SFO stengt
 • Tirsdag 19. november: Fridag elever - skole stengt/ SFO åpen
 • Fredag 20. desember: Siste skoledag før jul
 • Mandag 23. desember: Siste ordinære åpningstid SFO
  I romjulen er åpningstiden kl. 08:30–14:30. Gjelder fredag 27. og mandag 30. desember.

Vår 2025 – Skole og SFO

 • Torsdag 2. januar: Fagdag - SFO stengt
 • Fredag 3. januar: Oppstart SFO
 • Mandag 6. januar: Oppstart skole
 • Mandag 3. til og med fredag 7. mars: Vinterferie - skole stengt/ SFO åpen
 • Mandag 14. til og med mandag 21. april: Påskeferie - skole/SFO stengt
  SFO åpen i påskeuken 14. – 16. april. Redusert åpningstid onsdag 16. april til kl. 12:30.
 • Tirsdag 22. april: Oppstart skole/ SFO
 • Torsdag 1. mai: Offentlig høytidsdag - skole/ SFO stengt
 • Fredag 2. mai: Fridag elever - skole stengt. Fagdag - SFO stengt
 • Torsdag 29. mai: Kristi himmelfartsdag - skole/ SFO stengt
 • Mandag 9. juni: Andre pinsedag - skole/ SFO stengt
 • Torsdag 19. juni: Siste skoledag før sommerferie
 • Fredag 27. juni: Siste åpningsdag SFO før sommerferie

Høst 2024 – Barnehage

 • Torsdag 1. august: Barnehage åpen
 • Fredag 16. august: Barnehage åpen
 • Torsdag 3. og fredag 4. oktober: Fagdager - barnehage stengt
 • Mandag 18. november: Fagdag - barnehage stengt
 • Tirsdag 19. november: Fridag elever - barnehage åpen

Vår 2025 – Barnehage

 • Torsdag 2. januar: Barnehage åpen
 • Mandag 10. februar: Fagdag - barnehage stengt
 • Mandag 3. til og med fredag 7. mars: Vinterferie elever - barnehage åpen
 • Mandag 14. til og med mandag 21. april: Påskeferie - barnehage åpent 14. til 16. april. Redusert åpningstid onsdag 16. april, åpent til 12:30.
 • Torsdag 1. mai: Offentlig høytidsdag - barnehage stengt
 • Fredag 2. mai: Fagdag - barnehage stengt
 • Torsdag 29. mai: Kristi Himmelfartsdag - barnehage stengt
 • Mandag 9. juni: Andre pinsedag - barnehage stengt

Fagdager SFO

 • Mandag 29. juli
 • Fredag 16. august
 • Mandag 18. november
 • Torsdag 2. januar
 • Fredag 2. mai

Fagdager barnehage

 • Torsdag 3. og fredag 4. oktober
 • Mandag 18. november
 • Mandag 10. februar
 • Fredag 2. mai

Skoleruten 2025-2026 publiseres i løpet av høsten 2024.

Forskrift for ferie og fridager for skoler og barnehager:

 1. Forskrift om ferie og fridager for skoler og barnehager gir oversikt over ferier og elevfrie dager for elever i grunnskolen og voksenopplæringa.
 2. Oppstart av SFO og fagdager i barnehagene og SFO framkommer av oppsettet.
 3. Skolestart og avslutning av skoleåret kan ikke endres av hver enkelt skole.
 4. Juleferie, vinterferie og påskeferie kan ikke endres av hver enkelt skole.
 5. Endring av noen fagdager kan gjøres etter behandling i samarbeidsorganene ved den enkelte skolen og barnehagen. Lokale endringsforslag for barne- og ungdomsskoler skal, før de vedtas i samarbeidsutvalget, være oversendt avgivende eller mottakende elevskole til uttalelse. Dette for å sikre at foresatte som har barn på begge undervisningstrinn, blir hørt i saken.
 6. Eventuelle endringer må skolen informere om til foreldrene og avdeling for oppvekst, utdanning og kultur.