Slik melder du din førsteklassing inn i skolen

Kort fortalt

  • Finn skolen ditt barn skal begynne på.
  • Du må sende innmeldingsskjema for å få skoleplass.
  • Frist for innmelding til skolestart er 1. desember hvert år, for oppstart året etter.
  • Ønsker du at barnet skal ha nynorsk som hovedmål?

Skriv inn barnets bostedsadresse, så finner vi riktig skole.

Innmelding skal alltid gjøres til barnets nærskole.

Dersom dere skal flytte mellom innmeldingsdato og skolestart, melder dere barnet inn på nærskolen, og kontakter den nye skolen før flyttedato.

Dersom dere ønsker å søke skoleplass på en annen skole, gjøres dette i etterkant av innmeldinga til nærskolen.

Hvis dere flytter til Tromsø kommune etter innmeldingsdato (1. desember), må du kontakte nærskolen direkte.

Barn kan starte på skolen tidligere, eller få utsatt oppstart under spesielle forhold.

Hvis du mener barnet ditt har behov for utsatt eller tidlig skolestart, er dette noe du må søke om. I søknaden, som kan skrives i fritekst, må du begrunne hvorfor barnet har behov for utsatt eller tidlig skolestart. I tillegg må du kontakte pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), som vil gjøre en vurdering av situasjonen. Vurderingen fra PPT må legges ved søknaden.

Ettersom søknaden inneholder sensitiv informasjon, kan den kun sendes per post. Søknaden kan sendes til: Tromsø Kommune, Avdeling for oppvekst, utdanning og kultur, postboks 6900, 9299 Tromsø.

Du vil motta svar fra kommunen når søknaden er ferdigbehandlet. Hvis du ikke er fornøyd med svaret, for eksempel hvis du har mottatt et avslag, har du rett til å klage. Klagen sendes til adressen over. Klagefristen er på 3 uker fra du mottok svaret.

Skal barnet ditt ha opplæring i samisk, finsk, kvensk eller gå i samisk klasse?

  • Ønsker du at barnet ditt skal gå i samisk klasse, må du melde barnet inn ved Prestvannet skole. Skolen tilbyr opplæring på og i samisk.
  • Ønsker du at barnet ditt skal ha opplæring i samisk på sin nærskole, må du søke til både nærskolen og Prestvannet skole om dette.

Eventuelt krav om nynorsk som opplæringsmål må fremmes ved innmelding.