Slik melder du din førsteklassing inn i skolen

Kort fortalt

  • Finn skolen ditt barn skal begynne på.
  • Du må sende innmeldingsskjema for å få skoleplass.
  • Frist for innmelding til skolestart er 1. desember hvert år, for oppstart året etter.
  • Ønsker du at barnet skal ha nynorsk som hovedmål?

Skriv inn barnets bostedsadresse, så finner vi riktig skole.

Innmelding skal alltid gjøres til barnets nærskole, også dersom det er planlagt at barnet skal flytte mellom innmeldingsdato og skolestart. Når man har flyttet tar man kontakt med den nye nærskolen for overføring dit. Dersom man flytter til Tromsø kommune etter innmeldingsdato må man ta direkte kontakt med barnets nærskole for innmelding.

Barn kan få utsatt eller framskyndet skolestarten dersom spesielle forhold tilsier det. Dersom du ønsker utsatt eller framskyndet skolestart for ditt barn må du sende en søknad til skolen. I søknaden må du begrunne hvorfor dere ønsker skolestarten endret. Skolen vil be pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) om en vurdering før de svarer på søknaden. Det er rektor som vurderer søknaden og tar den endelige avgjørelsen.  

Skal barnet ditt ha opplæring i samisk, finsk, kvensk eller gå i samisk klasse?

  • Ønsker du at barnet ditt skal gå i samisk klasse, må du melde barnet inn ved Prestvannet skole. Skolen tilbyr opplæring på og i samisk.
  • Ønsker du at barnet ditt skal ha opplæring i samisk på sin nærskole, må du søke til både nærskolen og Prestvannet skole om dette.

Eventuelt krav om nynorsk som opplæringsmål må fremmes ved innmelding.