Slik søker du om elevpermisjon

Kort fortalt

  • Foresatte/foreldre skal søke om permisjon i god tid før ønsket permisjonstidspunkt. Helst 14 dager i forkant.
  • Søknad sendes til den enkelte skole, som fatter enkeltvedtak.

Foresatte/foreldre skal søke om permisjon i god tid før ønsket permisjonstidspunkt. Helst 14 dager i forkant. Søknad sendes til den enkelte skole, som fatter enkeltvedtak.

Bruk helst dette elektroniske søknadsskjemaet.

Et eventuelt avslag på søknad skal begrunnes av rektor. Klage på skolens enkeltvedtak skal sendes til skolen. Dersom skolen likevel opprettholder enkeltvedtaket, sender skolen klagen videre til Fylkesmannen, med kopi til avdeling for oppvekst, utdanning og kultur i Tromsø kommune.  

Alle elever ved grunnskolen i Tromsø kommune kan få elevpermisjon dersom søknad blir innvilget.

Permisjon i inntil to uker (10 skoledager) kan gis dersom det vurderes som forsvarlig for elevens opplæring.

Ut fra forsvarlighetsvurdering kan rektor i tillegg til 10 skoledager innvilge permisjon i disse to tilfellene:

  • for å sikre elevers rett til jevnlig samvær med sine foreldre
  • ved sykdom, død og begravelse i nær familie

Eventuell klage på skolens enkeltvedtak sendes til skolen