Læring gjennom arbeid (LGA)

Kort fortalt

  • LGA er en skole for elever på 9. og 10.trinn med sosiale og emosjonelle vansker.
  • Skolen har tre avdelinger.
  • Søknadsfrist er 10. april.

Alle barn, også de med sosiale og emosjonelle vansker, har samme rett til å gå på nærskolen som alle andre elever, og rett til å få opplæringen tilrettelagt.

Tromsø kommune har en skole for elever på 9. og 10. trinn som trenger å oppleve mestring i skolehverdagen, og der eleven trenger et særlig tilpasset læringstilbud med tett voksenkontakt og en annen tilnærming til opplæringa.

Skolen heter Læring gjennom arbeid (LGA). Det er et begrenset antall plasser.

Skolen har tre avdelinger.

  • Trykkeriet

Det er 8 elevplasser tilknyttet avdelinga. Avdeling er lokalisert på Sydspissen.

  • Fram

Det er 8 elevplasser tilknyttet avdelinga. Avdelinga er lokalisert på Sydspissen.

  • Naustet

Det er 8 elevplasser knyttet til avdelinga. Avdelinga er lokalisert i Tromsdalen.

Elev og foresatt søker i samarbeid med hjemskolen. For å søke om plass på LGA må eleven har bostedstedadresse i Tromsø kommune. Eleven må besøke LGA før søknad.

Avtale om skolebesøk gjøres mellom hjemskole og LGA.

For mer informasjon kontakt din hjemskole eller LGA.

LGA - 995 94 056 / LGA sin nettside