Læring gjennom arbeid (LGA)

Kort fortalt

 • Et tilbud i tromsøskolen for den som opplever skolevegring i løpet av ungdomsskolen og trenger noe annet enn det vanlige skoletilbudet.

Det kan finnes mange grunner til at en ungdomsskoleelev skulker skolen, og for noen elever blir litt fravær til alvorlig skolevegring.

Skoletilbudet Læring gjennom arbeid (LGA) som benytter Trykkeriet, Naustet og Fram som læringsarena, har som mål å:

 • Ivareta elevens rett og plikt til skolegang
 • Gi elevene individuell tilpasset opplæring
 • Gi elevene et faglig tilbud slik at de får en avsluttende eksamen i 10.klasse
 • Gi elevene følelsen av å kunne beherske ferdigheter i forhold de møter i dagliglivet
 • Gi eleven trygghet i miljøet gjennom fortrolige voksenkontakter
 • Endre negative holdninger overfor voksne og samfunnet
 • Gjøre elevene ansvarsbevisste
 • Lette overgangen til videregående skole/arbeid
 • Gi elevene nødvendige basiskunnskaper - (lese, skrive, regne)
 • Sette elevene i stand til å se sammenhengen mellom praktisk arbeid og teoretisk læring

Les mer om Læring gjennom arbeid på tromsoskolen.no