Skolefritidsordningen (SFO)

Kort fortalt

  • SFO er et valgfritt fritidstilbud for elever i 1. til 4. trinnet før og etter skoletid - heltid eller deltid.
  • Barn med sammensatte behov kan få et tilbud om gratis SFO-plass fra 5. til 10. trinnet.
  • Søknadsfrist på SFO for nye førsteklassinger er 1. desember.
  • Logg inn på foreldreportalen.
  • Fyll ut skjemaet og send det inn.
  • Når du får svar, må du logge deg inn igjen i foreldreportalen for å takke ja eller nei til plassen. Hvis du ikke svarer innen fristen, mister du plassen.

Hvis du ønsker å søke om endring av plassen eller si den opp, gjør du dette i foreldreportalen (trykk på "Min side").

Både søknad om endring og oppsigelse må sendes med minst en måneds varsel.

Fra 1. april til 1. juli kan du ikke endre eller si opp plassen.

Alle skolefritidsordninger (SFO) i kommunen har åpent hverdager fra klokken 07:30 til 16:30.

Unntaket er:

  • Prestvannet skole, avdeling Hagen som har åpent fra klokken 07:30 til 16:30.
  • Sommerlyst skole, avdeling Toppen som har åpent fra klokken 08:00 til 16:00.

I tillegg til helligdager er SFO stengt i hele juli, julaften og nyttårsaften. SFO har også fem planleggingsdager gjennom året hvor SFO er stengt. og på julaften og nyttårsaften. Hverdager fra klokken 07:30 til 16:30.

Hvis du ikke henter barnet ditt før stengetid eller etter gjeldende avtale, må du betale et gebyr.

Du finner oppdatert prisoversikt for SFO her, inkludert gebyr for sein henting.

Faktura for SFO sendes ut i starten av hver måned du betaler for.

Ingen husholdninger skal betale mer enn seks prosent av inntekten sin for en SFO-plass. Det må søkes på nytt for hvert skoleår og søknaden innvilges fra påfølgende måned etter mottatt søknad.

Dersom du har fått innvilget redusert foreldrebetaling for SFO-plass, vil du få 100 prosent gratis SFO for barnet på første trinn fra august.

Her kan du lese forskrift til opplæringsloven.

Slik søker du 
For å få reduksjonen med på faktura fra og med august, må søknad være levert innen 1. juni.
 
Søknad sendes kommunen der barnet er folkeregistrert, og foresatt som søker må bo på samme adresse som barnet. I en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn.
 
For søknader før 1. august, gjelder kommunens vedtak fra 1. august og ut skoleåret. Søkes det etter 1. august gjelder vedtaket fra første hele måned etter søknadstidspunktet og ut skoleåret. Det må søkes for hvert skoleår. Foresatte kan søke underveis i skoleåret dersom det er en varig nedgang i husholdningens inntekter.
 
Søknadsskjema sendes elektronisk.

Dokumentasjon 
Skattemelding for siste år må legges ved søknaden. Unntak er dersom det er en varig nedgang i husholdningens inntekt inneværende år. Dokumentasjon kan for eksempel være lønnsslipp fra arbeidsgiver, skattepliktig inntekt fra NAV.
 
Inntekter og arbeidsforhold kan hentes fra skatteetaten.

Lagre og skrive ut skattemeldingen fra skatteetaten.

Dokumentasjonen vedlegges søknaden eller ettersendes til:
Tromsø kommune, Postboks 6900, 9299 Tromsø.

Dersom du ettersender vedlegg, må disse merkes med navn og referanse-id som du får fram på skjermen når søknaden er sendt.

Barn med sammensatte behov kan fra 5. til 10. trinn få gratis tilbud om utvidet SFO-plass. Det er du som forelder som har ansvaret for å søke om dette.

For barn fra 5. til 7. trinn skal søknaden sendes skolen.

For barn fra 8. til 10 trinn skal søknad med vedlegg sendes til avdeling for oppvekst, utdanning og kultur i Tromsø kommune.

Når du søker, må du legge ved en vurdering fra pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT).

Fant du det du lette etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du lette etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du lette etter, så vi kan bli enda bedre.