Skolefritidsordningen (SFO)

Kort fortalt

 • SFO er et valgfritt fritidstilbud for elever på 1. til 4. trinn før og etter skoletid – heltid eller deltid.
 • Fra høsten 2024 får barn på 1., 2. og 3. trinn tolv timer gratis og betaler halv pris for en fulltidsplass. Barn med halv plass får gratis SFO.
 • Barn med sammensatte behov kan få tilbud om gratis SFO-plass fra 5. til 10. trinnet.
 • Søknadsfrist på SFO for nye førsteklassinger er 1. desember.

Fra høsten 2024 gjelder 12 timer gratis SFO for elever på 1., 2. og 3. trinn.

Gratis 12 timer for 1. og 2. trinn vil være slik:

 • 12 timer per uke tilsvarer 50 prosent plass.
 • Barn på 1. og 2. trinn som ønsker kun 50 prosent plass får gratis SFO plass, mens barn med 100 prosent plass skal betale halvparten av en fulltidsplass.
 • Dette vil trekkes av på faktura med formelen 12/24 for 100 prosent plass, og 12/12 for 50 prosent plass. En gratis 50 prosent plass skal organiseres på samme måte som en vanlig 50 prosent plass, ut fra vedtektene.

Se prisoversikt for SFO her, inkludert gebyr for sen henting.

Faktura for SFO sendes ut i starten av hver måned du betaler for.

 • Logg inn i søknadsportalen.
 • Fyll ut skjemaet og send det inn.
 • Når du får svar, må du logge deg inn igjen i søknadsportalen for å takke ja eller nei til plassen. Hvis du ikke svarer innen fristen, mister du plassen.

Hvis du ønsker å søke om endring av plassen eller si den opp, gjør du under Min side i søknadsportalen.

 • Søknad om endring og oppsigelse må sendes med minst en måneds varsel.
 • Du kan ikke endre eller si opp plassen i perioden 1. april til 1. juli.

Alle skolefritidsordninger (SFO) i kommunen har åpent hverdager fra klokken 07:15 til klokken 16:45.

Unntaket er:

 • Prestvannet skole, avdeling Hagen som har åpent fra klokken 07:30 til klokken 16:30.
 • Sommerlyst skole, avdeling Toppen som har åpent fra klokken 08:00 til klokken 16:00.

I tillegg til helligdager er SFO stengt i hele juli, julaften og nyttårsaften. SFO har også fem planleggingsdager gjennom året hvor SFO er stengt.

Hvis du ikke henter barnet ditt før stengetid eller etter gjeldende avtale, må du betale et gebyr.

Ingen husholdninger skal betale mer enn seks prosent av inntekten sin for en SFO-plass. Det må søkes på nytt for hvert skoleår og søknaden innvilges fra påfølgende måned etter mottatt søknad.

Her kan du lese forskrift til opplæringsloven.

Slik søker du 

For å få reduksjonen med på faktura fra og med august, må søknad være levert innen 1. juni.
 
Søknad sendes kommunen der barnet er folkeregistrert, og foresatt som søker må bo på samme adresse som barnet. I en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn.
 
For søknader før 1. august, gjelder kommunens vedtak fra 1. august og ut skoleåret. Søkes det etter 1. august gjelder vedtaket fra første hele måned etter søknadstidspunktet og ut skoleåret. Det må søkes for hvert skoleår. Foresatte kan søke underveis i skoleåret dersom det er en varig nedgang i husholdningens inntekter.

Søknadsskjema sendes elektronisk – gå til digitalt søknadsskjema.

Dokumentasjon 

Vi innhenter skattemelding for siste år fra skatteetaten, så du trenger ikke legge den ved. Unntak er dersom det er en varig nedgang i husholdningens inntekt inneværende år. Denne dokumentasjon kan for eksempel være lønnsslipp fra arbeidsgiver, skattepliktig inntekt fra NAV.

Inntekter og arbeidsforhold fra skatteetaten.

Dokumentasjon vedlegges søknaden eller ettersendes til:

Tromsø kommune
Postboks 6900
9299 Tromsø

Dersom du ettersender vedlegg, må disse merkes med navn og referanse-id som du får fram på skjermen når søknaden er sendt.

Barn med sammensatte behov kan fra 5. til 10. trinn få gratis tilbud om utvidet SFO-plass. Det er du som forelder som har ansvaret for å søke om dette.

For barn fra 5. til 7. trinn skal søknaden sendes skolen.

For barn fra 8. til 10 trinn skal søknad med vedlegg sendes til avdeling for oppvekst, utdanning og kultur i Tromsø kommune.

Når du søker, må du legge ved en vurdering fra pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT).