Praktisk informasjon om skolene

Kort fortalt

  • Praktisk informasjon om skolemelk, skolefrukt, skoleskyss, ordensregler og lignende.

På Skolelyst.no kan du sjekke om skolen er med i skolemelkordningen.  (Skriv inn skolenavnet i søkefeltet.)

På Skolefrukt.no kan du sjekke om skolen er med i skolefruktordningen. (Under fylke, velg «Troms». Under kommune, velg «Tromsø».)

I Tromsø er det et utvalg av skoler som har fått status som såkalt «universitetsskole». Hvis det står at en skole er en universitetsskole, betyr det at skolen samarbeider med UiT: Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet om forskning og lærerutdanning. Samarbeidet med lærerutdanningen betyr blant annet at skolen årlig er forpliktet til å ta inn lærerstudenter fra UiT på praksis.

Alle elever fra 2. til 10. trinn har rett til fri skoleskyss når skoleveien er mer enn fire kilometer lang. For elever på 1. trinn er grensen for skoleskyss to kilometer. Skoleveien regnes som korteste strekning målt fra dør til dør mellom skole og hjem.

  • Veien som måles skal være åpen for alminnelig ferdsel.
  • Gang- og sykkelveier og andre snarveier er å regne som skolevei.
  • Alle må regne med å gå til nærmeste holdeplass.
  • Det er ikke mulig å få skyss til og fra SFO, med unntak av elever som har tilrettelagt skoleskyss av medisinske årsaker.

Husk at retten til skoleskyss i all hovedsak er knyttet til nærskolen. Hvis eleven går på annen skole enn nærskolen, kan andre bestemmelser være gjeldende.

Du melder fra til skolen om at ditt barn har behov for skoleskyss. Så skal skolen melde inn behovet og søke fylkeskommunen om skolekort. Skolekortet deles ut på skolen en av de første skoledagene.

Her finner du alt du trenger å vite om skoleskyss for grunnskolen og skoleruter for Troms.

Noen elever kan av medisinske årsaker har rett til skyss til skolen og SFO, uavhengig av hvor lang skoleveien er. Elever kan også få innvilget skyss av sosial- eller spesialpedagogiske årsaker. Elever som er syke eller skadde, kan også få skoleskyss på bakgrunn av legeattest.  

I noen tilfeller kan elever få skoleskyss på bakgrunn av særlig farlig eller vanskelig skolevei. Ta kontakt med din skole dersom eleven skal vurderes for skoleskyss.

Les mer om retten til skyss hos Utdanningsdirektoratet.