Skolehelsetjenesten og elevens helse og miljø

Kort fortalt

 • Skolehelsetjenesten er et tilbud til deg som er skoleelev i grunnskolen.
 • Skolehelsetjenesten arbeider helsefremmende og forebyggende både med psykisk helse, fysisk helse og sosiale forhold, og spiller en viktig rolle i kommunens folkehelsearbeid.

Skolehelsetjenesten er et tilbud til deg som er skoleelev i grunnskolen. Elever og foresatte kan ta kontakt på skolen, per telefon eller e-post. Tjenesten er gratis.

Det er helsesykepleieren ved skolen som gir råd og veiledning, vaksinerer og foretar helseundersøkelser, dersom du har behov for hjelp. Han/hun har også klasseromsundervisning, individuelle samtaler og gruppesamtaler, og henviser videre ved behov. Helsesykepleieren har taushetsplikt, og som elev kan du snakke om det du selv ønsker.

Skolehelsetjenesten arbeider helsefremmende og forebyggende både med psykisk helse, fysisk helse og sosiale forhold, og spiller en viktig rolle i kommunens folkehelsearbeid.

For ytterlige informasjon se:
Nasjonalfaglige retningslinjer for helsestasjon og skolehelsetjenesten

Barnas alarmtelefon: 116 111 (gratis alarmtelefon)
E-post: alarm@116111.no 

Hva kan vi hjelpe med?

 • fysiske plager
 • vekst og utvikling
 • vaksinering etter anbefalt barnevaksinasjonsprogram fra Folkehelseinstituttet  
 • sosiale eller psykiske vansker som eksempelvis mobbing, mistrivsel, tristhet eller uro/angst
 • Støttesamtale med barnet når de møter utfordringer som samlivsbrudd, tap, sorg og sykdom eller lignende
 • spørsmål og vansker om pubertet
 • syn og hørselstest
 • foreldreveiledning 

Hvem kan få tilbudet?

Skoleelever under 20 år og foreldre/foresatte kan få hjelp av skolehelsetjenesten.

Hvor finner du oss?

Skolehelsetjenesten er organisert ut fra helsestasjonene i Tromsø i Forebyggende helsetjenester hvor en helsesykepleier har ansvar for hver av skolene. Hun møter opp til faste dager til stede på skolen og etter avtale med foreldre/barn/unge. Skolestartundersøkelsen gjøres på den helsestasjonen barnet har gått på i førskolealder. For kontaktinformasjon, se den noen skolen sin hjemmeside.

Helsestasjon for ungdom er et lavterskeltilbud til ungdom mellom 13–20 år. Her kan du få hjelp til spørsmål du måtte ha om fysisk, psykisk og seksuell helse. På HFU arbeider helsesykepleier og lege, og de har også tilbud om samtaler hos psykologistudenter.  

Les mer: Helsestasjonen Tvibit, for ungdommer.

Tromsø kommune og Troms politidistrikt jobber aktivt for å forebygge seksuelt krenkende handlinger blant barn og unge.

Våre felles mål for arbeidet er:

 • å forebygge og redusere seksuelt krenkende handlinger blant barn og unge i Tromsø
 • å gi barn og unge kunnskap om hvordan håndtere situasjoner hvor de selv kan bli utsatt for eller utsette andre for krenkende seksuelle handlinger
 • å styrke foreldrerollen for å forebygge og håndtere situasjoner hvor barna er involvert
 • å sikre god og trygg tverrfaglig samhandling samt nyttiggjøre seg den lokale kompetansen i Tromsø

Barnas alarmtelefon: 116 111 (gratis alarmtelefon)  
E-post: alarm@116111.no 

Barn og ungdom, 0–18 år, får gratis tannbehandling. De offentlige tannklinikkene, tidligere kalt skoletannlege, ligger nå hos fylkeskommunen.  

Barnet blir innkalt fra treårsalder. Du mottar timekort til ditt barn i posten, den første gangen barnet innkalles til time. Dere må selv huske å bestille ny time dersom timen ikke passer.

Det er Troms og Finnmark fylkeskommune som har ansvaret for tannhelse.  

Les mer om tannhelse.

Leksehjelp er et gratis tilbud til barn og unge fra 11 år og oppover som drives av Røde Kors Tromsø. Ungdom og voksne som tar grunnskole- eller videregående utdanning, og elever ved voksenopplæringa er også hjertelig velkommen.  

Hvor:  
Tromsø bibliotek og byarkiv (kart)

Når:  
Tirsdag klokken 16:00–20:00 
Onsdag klokken 16:00–20:00 
Torsdag klokken 16:00–20:00 

Følg oss gjerne på Facebook.

Det er også mulig å få hjelp digitalt.  
Les mer på digitalleksehjelp.no.

Kontaktinformasjon 
Ingvild Skaarseth 
Telefon: 468 94 183 

Les mer om Tromsø Røde Kors, leksehjelp.

Barn og elever har krav på et oppvekst- og læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring. I vår strategiplan mot mobbing slår vi fast at det skal være nulltoleranse mot mobbing i kommunens skoler. Lokalt arbeid over tid i den enkelte barnehage og skole er essensielt for å oppnå en mobbefri hverdag.

Ta gjerne kontakt med din skole for å få vite hvordan de jobber med mobbing der. Her finner du kontaktinformasjon til skolene i Tromsø.

Hva gjør du når du, andre eller ditt barn blir mobbet 

Det aller første steget er å ta kontakt med skolen som barnet går på. Alle skolene i Tromsø kommune er pålagt å følge opp når en eller flere elever ikke har det trygt og godt på skolen. Dersom kontakten med skolen ikke fører fram til de løsningene du ønsker, kan du ta saken videre til Fylkesmannen i Troms og Finnmark.  

Mobbeombud